30.09.2019

Rada města na svém zasedání dne 30.09.2019 souhlasila s předloženým návrhem prodloužení termínu úplné uzavírky části ulice 1. máje a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v zastavěném a správním území města v období od 06.10.2019 do 20.10.2019, zaslaného společností STRABAG a. s., odštěpný závod České Budějovice oblast jih, provozní jednotka Prachatice, Vodňanská 333, Prachatice, z důvodu zahájení prací na rekonstrukci ulice 1. máje.

Společně s třetí etapou byly zahájeny práce na rekonstrukci ulice 1. máje. Stavební povolení na tuto komunikaci je vydané, ale nenabylo právní moci. Práce mohou probíhat na podzemních sítí, protože se jedná o záležitosti na stavební ohlášení. V souvislosti s probíhajícími pracemi bude vjezd do ulice 1. máje z okružní křižovatky Fišerka nadále uzavřen, a to nejpozději do 20. října. Po celé zimní období bude však tato ulice průjezdná.

rada města

Za Radu města

Zdeněk Kuncl


Zápis 30.09.2019 [PDF 112 kB]

Aktuality

13.8.2020

Pozvánka na sedmnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční v pondělí v pondělí 17.08.2020 od 16:30 hodin v sále MěKS Vimperk

5.8.2020

Webové stránky okresu Freyung-Grafenau jsou nyní také v českém jazyce

Nová domovská stránka okresního úřadu přináší nové, modernější uspořádání a lepší čitelnost na mobilních zařízeních. Okresní rada Sebastian Gruber a odpovědný online editor Christian Luckner (vpravo) se těší na velkou návštěvnost na nových stránkách.

3.8.2020

Informace Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje pro okres Prachatice

V reakci na dnešní vydání „SEMAFORU“ ministerstvem zdravotnictví.

17.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 17.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SV“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku