09.09.2019

Rada města na svém zasedání dne 09.09.2019 rozhodla zahájit zadávací řízení na akci „Zpevněné plochy pro separaci odpadu“. Konkrétně se jedná o tři místa a to v ulici K Rokli (na konci ulice v točně), na starém sídlišti v ulici Palackého pod pivnicí Autoškola (zde dojde také ke zlepšení bezpečnosti, protože se kontejnery nachází v blízkosti přechodu a brání tak dobré viditelnosti chodců i řidičů) a v ulici 1. máje v prostorách vedle bývalého Barxu.

Realizace akce by v případě vybrání vítězné firmy měla proběhnout v průběhu měsíců října a listopadu. Výsledkem by mělo být zlepšení prostředí pro třídění odpadů a rozšíření ploch, aby mohly být umístěny kontejnery pro třídění dalších komodit.

Pravidelné zprávy z jednání Rady města Vimperk naleznete zde:
https://www.vimperk.cz/ocemjednarada


Zdeněk Kuncl


Zápis z RM 09.09.2019 [PDF 104 kB]

Kontejnery
Kontejnery
Kontejnery

Aktuality

13.8.2020

Pozvánka na sedmnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční v pondělí v pondělí 17.08.2020 od 16:30 hodin v sále MěKS Vimperk

5.8.2020

Webové stránky okresu Freyung-Grafenau jsou nyní také v českém jazyce

Nová domovská stránka okresního úřadu přináší nové, modernější uspořádání a lepší čitelnost na mobilních zařízeních. Okresní rada Sebastian Gruber a odpovědný online editor Christian Luckner (vpravo) se těší na velkou návštěvnost na nových stránkách.

3.8.2020

Informace Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje pro okres Prachatice

V reakci na dnešní vydání „SEMAFORU“ ministerstvem zdravotnictví.

17.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 17.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SV“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku