14.08.2019

Rada města na svém zasedání dne 14.08.2019 rozhodla uzavřít dodatek č. 1. smlouvy o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1.máje ve Vimperku - Fišerka“  mezi městem Vimperk a společností  STRABAG a.s.

Po jednání a vzájemné dohodě všech stran se tímto dodatkem změnila původní smlouva o dílo. Během realizace stavby došlo ke změně tras a dimenzí splaškové kanalizace a zatrubnění vodoteče, jakož i k neplánované překládce vodovodní přípojky a její kolize se všemi budovanými podzemními objekty. Dále se vyskytlo v Sušické ulici skalní podloží a původní betonové objekty, které bylo nutné vybourat. Z těchto důvodů se tímto dodatkem upravuje termín zhotovení díla do 175 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, tedy do 30.9.2019.


Město Vimperk


Zápis z RM 14.08.2019 [PDF 57 kB]

Fišerka

Aktuality

13.8.2020

Pozvánka na sedmnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční v pondělí v pondělí 17.08.2020 od 16:30 hodin v sále MěKS Vimperk

5.8.2020

Webové stránky okresu Freyung-Grafenau jsou nyní také v českém jazyce

Nová domovská stránka okresního úřadu přináší nové, modernější uspořádání a lepší čitelnost na mobilních zařízeních. Okresní rada Sebastian Gruber a odpovědný online editor Christian Luckner (vpravo) se těší na velkou návštěvnost na nových stránkách.

3.8.2020

Informace Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje pro okres Prachatice

V reakci na dnešní vydání „SEMAFORU“ ministerstvem zdravotnictví.

17.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 17.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SV“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku