29.07.2019

Rada města na svém zasedání 29.07.2019 rozhodla zahájit zadávací řízení na akci „Demolice objektu – obytný dům čp. 150, ul. Pasovská“

Na začátku prázdnin jsme obdrželi informaci, že byla naše žádost o poskytnutí dotace z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj podpořena a město Vimperk tak získá dotaci ve výši 60% způsobilých výdajů. Předmětem projektu je demolice objektu č.p. 150 ve Vimperku, ulice Pasovská. Jedná se o 3podlažní objekt k bydlení, který je ve špatném technickém stavu a v současnosti nezpůsobilý k bydlení nacházející se v sociálně vyloučené lokalitě. Vlastníkem objektu i pozemku je město Vimperk. Cílem projektu je připravit území tak, aby jej bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a eliminovat tak sociálně vyloučené lokality na území města Vimperk.

Realizace této náročné stavební akce by měla proběhnout v zimě v rozmezí 11/2020 – 3/2021.

Součástí projektu demolice objektu je i Projekt následného využití revitalizovaného území s názvem „Vimperk, ulice Pasovská a Zlatá Stezka – výstavba chodníku“, který spočívá ve výstavbě chodníku podél silnice I/4 na místě odstraněného objektu bytového domu č.p. 150 a jeho napojení na ulici Zlatá Stezka ve Vimperku.

Rada města se také rozhodla udělit výjimku z vnitřní směrnice č. 1/2014 a souhlasí s výběrem dodavatele vánoční výzdoby, dle předloženého návrhu odboru ŠK. Zakázka se týká dodání kompletního nového osvětlení vánočního stromu, konkrétně 250 metrů LED řetězů a doplňujících 20 kusů sad efektových prvků. Stávající výzdobu využijeme na ozdobení nově vybraného stromu na sídlišti. Můžeme se tedy společně již nyní těšit jak na nově nazdobený vánoční strom na náměstí, tak na jeden nový na sídlišti.


Zdeněk Kuncl


Zápis z RM 29.07.2019 [PDF 115 kB]

Aktuality

13.8.2020

Pozvánka na sedmnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční v pondělí v pondělí 17.08.2020 od 16:30 hodin v sále MěKS Vimperk

5.8.2020

Webové stránky okresu Freyung-Grafenau jsou nyní také v českém jazyce

Nová domovská stránka okresního úřadu přináší nové, modernější uspořádání a lepší čitelnost na mobilních zařízeních. Okresní rada Sebastian Gruber a odpovědný online editor Christian Luckner (vpravo) se těší na velkou návštěvnost na nových stránkách.

3.8.2020

Informace Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje pro okres Prachatice

V reakci na dnešní vydání „SEMAFORU“ ministerstvem zdravotnictví.

17.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 17.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SV“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku