29.07.2019

Rada města na svém zasedání 29.07.2019 rozhodla zahájit zadávací řízení na akci „Demolice objektu – obytný dům čp. 150, ul. Pasovská“

Na začátku prázdnin jsme obdrželi informaci, že byla naše žádost o poskytnutí dotace z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj podpořena a město Vimperk tak získá dotaci ve výši 60% způsobilých výdajů. Předmětem projektu je demolice objektu č.p. 150 ve Vimperku, ulice Pasovská. Jedná se o 3podlažní objekt k bydlení, který je ve špatném technickém stavu a v současnosti nezpůsobilý k bydlení nacházející se v sociálně vyloučené lokalitě. Vlastníkem objektu i pozemku je město Vimperk. Cílem projektu je připravit území tak, aby jej bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a eliminovat tak sociálně vyloučené lokality na území města Vimperk.

Realizace této náročné stavební akce by měla proběhnout v zimě v rozmezí 11/2020 – 3/2021.

Součástí projektu demolice objektu je i Projekt následného využití revitalizovaného území s názvem „Vimperk, ulice Pasovská a Zlatá Stezka – výstavba chodníku“, který spočívá ve výstavbě chodníku podél silnice I/4 na místě odstraněného objektu bytového domu č.p. 150 a jeho napojení na ulici Zlatá Stezka ve Vimperku.

Rada města se také rozhodla udělit výjimku z vnitřní směrnice č. 1/2014 a souhlasí s výběrem dodavatele vánoční výzdoby, dle předloženého návrhu odboru ŠK. Zakázka se týká dodání kompletního nového osvětlení vánočního stromu, konkrétně 250 metrů LED řetězů a doplňujících 20 kusů sad efektových prvků. Stávající výzdobu využijeme na ozdobení nově vybraného stromu na sídlišti. Můžeme se tedy společně již nyní těšit jak na nově nazdobený vánoční strom na náměstí, tak na jeden nový na sídlišti.


Zdeněk Kuncl


Zápis z RM 29.07.2019 [PDF 115 kB]

Aktuality

2.4.2020

Upozornění – Místní poplatek za komunální odpad

Pokud chcete zaplatit poplatek za komunální odpad, zašlete platbu na bankovní účet 19-722281/0100. Pokud potřebujete znát částku nebo variabilní symbol, obraťte se, prosím, na paní Boškovou - 388 402 237, Jitka.Boskova@mesto.vimperk.cz, která Vám požadované údaje sdělí.

31.3.2020

Rekonstrukce ulice 1. máje byla zahájena

Od pondělí 30.3.2020 došlo k uzavření první části ulice 1. máje od okružní křižovatky na Fišerce po komunikaci vedoucí kolem kulturního domu Cihelna. Realizace je rozdělena do 3 etap.

31.3.2020

Opatření vlády k 30.03.2020 - stručný přehled

Nařízení a zákazy

31.3.2020

Popovídání s dobrovolníkem

Rádi byste si s někým jen tak promluvili? Je Vám smutno? Můžete od pondělí do pátku mezi 08:00 a 18:00 zavolat dispečerům Diecézní charity České Budějovice, obratem se Vám ozve dobrovolník.

30.3.2020

Omezení veřejné dopravy v souvislosti s nouzovým stavem

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. března 2020 a v souladu s doporučením Krizového štábu Jihočeského kraje z důvodu omezení rizikových kontaktů cestujících a personálu jsou omezeny spoje ve veřejné linkové, městské hromadné a drážní dopravě.

27.3.2020

Zahájení rekonstrukce ulice 1. máje

Stavební společnost Strabag, a.s. požádala Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání postupných uzavírek ulice 1. máje v průběhu stavby tak, jak bude postupně se stavbou pokračováno. Od pondělí 30.3.2020 dojde k uzavření první části ulice 1. máje od okružní křižovatky na Fišerce po komunikaci vedoucí kolem kulturního domu Cihelna a to do 25.5.2020.

9.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru rozvoje – finanční referent

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 09.04.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ROZVOJE“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku