29.07.2019

Rada města na svém zasedání 29.07.2019 rozhodla zahájit zadávací řízení na akci „Demolice objektu – obytný dům čp. 150, ul. Pasovská“

Na začátku prázdnin jsme obdrželi informaci, že byla naše žádost o poskytnutí dotace z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj podpořena a město Vimperk tak získá dotaci ve výši 60% způsobilých výdajů. Předmětem projektu je demolice objektu č.p. 150 ve Vimperku, ulice Pasovská. Jedná se o 3podlažní objekt k bydlení, který je ve špatném technickém stavu a v současnosti nezpůsobilý k bydlení nacházející se v sociálně vyloučené lokalitě. Vlastníkem objektu i pozemku je město Vimperk. Cílem projektu je připravit území tak, aby jej bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a eliminovat tak sociálně vyloučené lokality na území města Vimperk.

Realizace této náročné stavební akce by měla proběhnout v zimě v rozmezí 11/2020 – 3/2021.

Součástí projektu demolice objektu je i Projekt následného využití revitalizovaného území s názvem „Vimperk, ulice Pasovská a Zlatá Stezka – výstavba chodníku“, který spočívá ve výstavbě chodníku podél silnice I/4 na místě odstraněného objektu bytového domu č.p. 150 a jeho napojení na ulici Zlatá Stezka ve Vimperku.

Rada města se také rozhodla udělit výjimku z vnitřní směrnice č. 1/2014 a souhlasí s výběrem dodavatele vánoční výzdoby, dle předloženého návrhu odboru ŠK. Zakázka se týká dodání kompletního nového osvětlení vánočního stromu, konkrétně 250 metrů LED řetězů a doplňujících 20 kusů sad efektových prvků. Stávající výzdobu využijeme na ozdobení nově vybraného stromu na sídlišti. Můžeme se tedy společně již nyní těšit jak na nově nazdobený vánoční strom na náměstí, tak na jeden nový na sídlišti.


Zdeněk Kuncl


Zápis z RM 29.07.2019 [PDF 115 kB]

Aktuality

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

28.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – pracovník pro informatiku a správu počítačové sítě

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 28.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – INFORMATIK“.

21.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru investic a údržby.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 21.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU IÚ

21.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru vnitřních věcí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 21.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU VV“.

16.2.2020

Odorizace odhalila více než 50 úniků plynu. Většina byla na zařízení odběratelů

Díky listopadové nárazové odorizaci v distribuční plynové soustavě nahlásili lidé v jižních Čechách meziměsíčně více než trojnásobné množství úniků plynu. Technici společnosti E.ON tak řešili 53 případů.

7.2.2020

Oprava ulice 1. máje se odkládá

Město Vimperk obdrželo dne 6.2.2020 rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o odvolání proti vydanému rozhodnutí o povolení stavby „Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje – 1. etapa“. Ve výroku tohoto rozhodnutí je uvedeno, že povolení se ruší a věc se vrací k novému projednání.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku