Nové skutečnosti k pronájmu hotelu Vltava

 

Vedení města obdrželo dne 7. 9. 2013 dopis od René Sčirana, jednatele společnosti Czech Ordinem RAS, s.r.o., ve kterém sděluje své stanovisko a následující kroky, týkající se pronájmu hotelu Vltava. Ve stanovisku jsou uvedeny tři základní informace:

  1. Společnost se rozhodla nepřijímat další rodiny do hotelu Vltava, který má v pronájmu a to do odvolání. V současné době jsou zde dvě rodiny, které byly ubytovány v hotelu za účelem jeho zprovoznění, a jeden muž.

  2. Společnost nebude stát ani nijak bránit v cestě při jednáních mezi panem ing.Bublíkem a městem Vimperk či jiným podnikatelem.

  3. Pokud dojde ke koupi objektu jiným subjektem než je Czech Ordinem RAS, s.r.o., pak nebude firma Czech Ordinem RAS, s.r.o., uplatňovat své předkupní právo.

 

 

Aktuality

19.7.2019

Výměna výtahů ve vlastnictví města

Město Vimperk k měsíci červenci 2019 zrealizovalo výstavbu jedenácti výtahů ve vlastnictví Města Vimperk v hodnotě 9,27 mil. Kč bez DPH.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku