Nová směrnice pro veřejné zakázky ve Vimperku

Zadávání zakazek z veřejných prostředků je téma, které zajímá celou naši společnost a v médiich se objevují články upozorňující na podezření z nekalých praktik či z korupce.

Ve Vimperku postupujeme v této oblasti striktně podle zákona o zadávání veřejných zakázek a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města v roce 2009.

Přesto byla Radou města dne 3. 10. 2011 přijata jina směrnice řešici nově tuto problematiku.

V čem se od předchozí liší?

Rozdílů je celá řada: Mezi nejdůležitější patří snížení hranice pro výběrová řízení, která se budou vypisovat již od 100 000 Kč předpokladané ceny zakázky. Nově budou mit veřejné zakázky jednotnou evidenci bez ohledu na to, který odbor je bude vyhlašovat.

U všech zakázek, jejichž administraci nebude pro město zajišťovat odborný subjekt, bude určen garant odpovídající za správnost administrace. Za odbornou stránku zadávací dokumentace budou odpovídat přislušní odborní pracovníci města.

Dalším rozdílem je vymezení povinností učasti zastupitelů v hodnotící komisi - dosud byli zastupitele členy hodnotící komise jen na základě dohody. Věřím, že se zastupitelé svého úkolu zhostí odpovědně a jednání komisí se budou zůčastňovat.

Poslední důležitou změnou je zveřejňování výsledků výběrových řízení na webových stránkách města.

Naším cílem je přispět těmito opatřeními k větší transparentnosti při nakládání s finančními prostředky města. S ohledem na nutnost úpravy webovych stranek byl schválen počátek platnosti směrnice na 1. 11. 2011.

 

Ing. Bohumil Petrášek,

starosta

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku