Nová redakční rada Vimperských novin

Rada města na svém pondělním zasedání dne 05.06.2017. přijala rezignaci redakční rady Vimperských novin, která dosud pracovala ve složení: šéfredaktor Mgr. Zdeněk Kuncl, členové Jan Viener, Karel Beránek, Mgr. Alžběta Rückerová a Renata Lešková ke dni 31.05.2017. Ještě týž den byla jmenována nová redakční rada Vimperských novin ve složení: šéfredaktor Jaroslav Pulkrábek, členové Mgr. Roman Hajník, Stanislav Hubáček a Barbora Podlešáková s platností od 06.06.2017. Pátý člen redakční rady Vimperských novin bude jmenován později.

Inzeráty a příspěvky lze zasílat na neměnné kontakty, viz odkaz Vimperské noviny.

 

Město Vimperk

Aktuality

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku