Nová redakční rada Vimperských novin

Rada města na svém pondělním zasedání dne 05.06.2017. přijala rezignaci redakční rady Vimperských novin, která dosud pracovala ve složení: šéfredaktor Mgr. Zdeněk Kuncl, členové Jan Viener, Karel Beránek, Mgr. Alžběta Rückerová a Renata Lešková ke dni 31.05.2017. Ještě týž den byla jmenována nová redakční rada Vimperských novin ve složení: šéfredaktor Jaroslav Pulkrábek, členové Mgr. Roman Hajník, Stanislav Hubáček a Barbora Podlešáková s platností od 06.06.2017. Pátý člen redakční rady Vimperských novin bude jmenován později.

Inzeráty a příspěvky lze zasílat na neměnné kontakty, viz odkaz Vimperské noviny.

 

Město Vimperk

Aktuality

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku