Město Vimperk    Aktuality    2020

Nová přísnější opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – na veřejnosti nejvýše v počtu dvou osob

Ministerstvo zdravotnictví vydalo v pondělí 23.3.2020 další mimořádné opatření, v kterém jsou upraveny podmínky pohybu osob na veřejnosti. Jedná o výčet možného pohybu osob na veřejnosti, který již stanovila vláda usnesením o krizovém opatření dne 15.3.2020, ale doplnila jej o počet osob pobývajících na veřejném prostranství.

Toto opatření je vydáno s účinností od 24.3.2020 od 6.00 hodin a zakazuje volný pohyb osob s výjimkou:

 • cest do zaměstnání
 • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými
 • cest nezbytně nutných o obstarávání základních životních potřeb pro sebe nebo jinou osobu
 • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb
 • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí
 • výkonu povolání a činností
 • pobytu v přírodě nebo parku
 • cest zpět do místa svého bydliště
 • pohřbů

Dále toto opatření s účinností od 24.3.2020 od 6.00 hodin do 1.4.2020 do 6.00 hodin se nařizuje:

 • osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou cest výše uvedených
 • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru
 • pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.

Aktuality

29.6.2020

Rekonstrukce ulice Čelakovského vstoupí do další etapy

V úterý 28.4. byla zahájena rekonstrukce ulice Čelakovského. Původně byla stavba rozdělena do 2 etap, kdy by 2 etapa znamenala úplné uzavření této ulice na dlouhé 4 měsíce. V rámci kontrolních dnů jsme ihned začali projednávat možné varianty, jak co nejefektivněji se stavbou pokračovat tak, abychom zkrátili dobu úplné uzavírky.

26.6.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – „referent odboru dopravy – registr řidičů“.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 15.07.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REGISTR ŘIDIČŮ“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

22.6.2020

Nový jízdní řád linky Kvilda - Praha

Jízdní řád je platný od 29.6.2020

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku