Nemocnici převezme akciovka s Brity v zádech

VIMPERK - 11. ledna 2010 Provozování vimperské nemocnice převezme nově vzniklá akciová společnost. Podle internetové verze obchodního rejstříku za ní stojí firma sídlící ve východním Sussexu ve Velké Británii ve zdejším správním centru Brighton a Hove. Rozhodli o tom vimperští zastupitelé po více než roční stabilizaci provozu nemocnice a hledání možností jejího dalšího fungování. 

 

Vimperská radnice převzala kontrolu nad Nemocnicí Vimperk o. p. s zhruba před rokem a čtvrt poté, co z jejího vedení odešlo Sanatorium Javorník. Od té doby radnice hledala další možnosti fungování nemocnice. Když selhala možnost začlenit nemocnici do holdingu nemocnic Jihočeského kraje, od léta město a nemocnice jednaly s investorem. Po zhruba čtyřech měsících jednání na konci roku vimperští zastupitelé rozhodli, že provozování nemocnice převezme nově vzniklá společnost v holdingu Bohemia Hospitals a. s. a radnice jí bude kontrolovat prostřednictvím svých dvou zástupců v dozorčí radě a prostřednictvím nájemní smlouvy na budovy, ve kterých nemocnice funguje. 

   Firma Bohemia Hospitals a. s. vznikla podle internetové verze obchodního rejstříku loni 24. září, sídlí v Praze a její základní kapitál jsou dva miliony korun. Sto procent jejích akcií vlastní firma RUSSELL & SCOTT CZ, s. r. o., kterou vlastní firma RUSSELL & SCOTT LIMITED. Ta sídlí v hrabství East Sussex na jižním pobřeží Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ve městě Brighton & Hove. 

   Celé znění usnesení vimperského zastupitelstva: Zastupitelstvo města ukládá starostovi, místostarostovi a SR Nemocnice Vimperk o. p. s. připravit smlouvy mezi Městem Vimperk, Nemocnicí Vimperk o. p. s., a pro tento účel nově založenou akciovou společností v holdingu BOHEMIA HOSPITALS a.s. (dále jen společnost) pro předání provozu Nemocnice Vimperk o.p.s. společnosti. Zastupitelstvo města doporučuje radě města uzavřít s touto společností smlouvu o nájmu nebytových prostor areálu nemocnice. Zastupitelstvo města ukládá pracovní skupině jmenované usnesením ZM č. 390 ze dne 08. 09. 2008 (Mgr. Dvořák, Ing. Petrášek, Ing. Martanová, Ing. Paštika) projednat podmínky všech smluv souvisejících s převodem provozu Nemocnice Vimperk o. p. s. na výše uvedenou společnost.

   To vše by se mělo stihnout do 1. února s tím, že přebírání provozu může trvat i déle. 

   "Bez podpory silného investora to město zvládnout nemůže," řekl starosta Vimperka Pavel Dvořák k usnesení. Nová akciová společnost už vznikla a nyní se dolaďují smlouvy mezi ní a městem a mezi ní a nemocnicí. Nemocnice Vimperk a radnice už se také dohodly na ukončení nájemní smlouvy k datu 31. ledna 2010. 

   Společnost by měla provoz nemocnice převzít i s jejími závazky. "Veškeré závazky nemocnice je investor připraven převzít," řekl Pavel Dvořák s tím, že by měl zůstat zachován i rozsah péče, kterou nemocnice coby léčebna dlouhodobě nemocných poskytuje. Ve smlouvě budou i investiční závazky nové akciové společnosti - například investice do teplovodních rozvodů nebo do třetího patra hlavní budovy nemocnice. "Všechno bude sankcionováno," řekl o tom, jak bude moct město na některé věci dohlížet, Pavel Dvořák. "Klíčová sankce, která tam bude, je odstoupení od smlouvy," dodal místostarosta Bohumil Petrášek. 

   Nemocnice za dobu, kdy se vrátila pod kontrolu města, hospodaří vyrovnaně. "Hospodářský výsledek při současném vedení je v současném čase vyrovnaný," řekl vimperský starosta. Nemocnici ale zůstala řada dluhů z minulosti a většina z nich pochází ještě z doby před vstupem Sanatoria Javorník. 

   Nemocnice Vimperk o. p. s. se stane po převodu provozu na novou akciovou společnost v podstatě prázdnou schránkou. "Nepředpokládáme, že by dál fungovala," řekl k jejímu dalšímu osudu Pavel Dvořák. 

   Až budou dojednány všechny podrobnosti a detaily, slíbilo vedení vimperské radnice zveřejnit další informace. 

Text: Tomáš Přibyl 

www.prachatickonews.cz

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku