Největší investiční akce ve Vimperku pokračuje podle plánu

Stavební práce na objektech Základní školy Smetanova pokračují podle plánu. Stavaři jsou ve škole první měsíc, vyměnili okna v tělocvičně, prvním pavilonu školy, nyní tyto objekty zateplují.

„Na stavbu takového rozsahu je přístup firmy, která je za stavbu zodpovědná, naprosto nadstandardní. Stavebníci dodržují dohody a jsou výjimečně profesionální. Důležitá je skutečnost, že na stavbě jsou pouze kmenoví zaměstnanci firmy, se kterými jejich nadřízení dobře komunikují a spolupráce funguje,“ uvedl Jan Valko, technický dozor města Vimperk.

Opravy potrvají do 15. srpna. Zateplení Základní školy Smetanova je největší investiční akcí tohoto roku, která přesáhne 35 milionů korun. Necelých 17 milionů pokryjí peníze z dotace, kterou město Vimperk získalo. Stavební práce započaly objektem tělocvičny a následoval pavilon U10, ve kterém byla zjištěna na jednom místě přítomnost těsnícího tmelu s azbestem. Tmel byl použit na dotěsnění spáry mezi oknem a meziokenní vložkou. „Odborná firma stanovila přesný technologický postup prací s materiálem obsahujícím azbest. Pracovníci zhotovitele tento postup přesně dodržují. V současné době jsou již okna pavilonu U10 demontována. Nyní se domlouváme na dalším postupu s hygienickou stanicí,“ uvedla Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

Největší investiční akce ve Vimperku pokračuje podle plánu

Aktuality

8.11.2019

Zasedání bytové komise

Zasedání bytové komise proběhne dne 19.11.2019 ve 14.00 h v budově bývalé lesnické školy ve Vimperku.

31.10.2019

Odprodej nepotřebného movitého majetku města

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu k podání nabídek na odprodej nepotřebného movitého majetku – bio drtiče kompostéru ZAGO EcoGreen 13 SD a 2 ks oceloplechových kontejnerů typu ABROLL.

29.10.2019

Územní studie krajiny Jihočeského kraje mapuje, jak vnímáme své okolí

Krajský úřad Jihočeského kraje v letošním roce začal pořizovat Územní studii krajiny Jihočeského kraje (dále jen „ÚSK“). ÚSK je důležitým územně plánovacím podkladem, který bude sloužit k aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje, zpracování územních plánů obcí a pro další rozhodování v krajině.

23.10.2019

NABÍDKA PRONÁJMU - ZŠ Vimperk

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory. V současné době zubní ordinace. Čekárna, ordinace, sklad, sociální zařízení. K dispozici od 1. 2. 2020. Bližší informace na telefonním čísle 388 412 205 nebo v ředitelně školy.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku