Největší investiční akce ve Vimperku pokračuje podle plánu

Stavební práce na objektech Základní školy Smetanova pokračují podle plánu. Stavaři jsou ve škole první měsíc, vyměnili okna v tělocvičně, prvním pavilonu školy, nyní tyto objekty zateplují.

„Na stavbu takového rozsahu je přístup firmy, která je za stavbu zodpovědná, naprosto nadstandardní. Stavebníci dodržují dohody a jsou výjimečně profesionální. Důležitá je skutečnost, že na stavbě jsou pouze kmenoví zaměstnanci firmy, se kterými jejich nadřízení dobře komunikují a spolupráce funguje,“ uvedl Jan Valko, technický dozor města Vimperk.

Opravy potrvají do 15. srpna. Zateplení Základní školy Smetanova je největší investiční akcí tohoto roku, která přesáhne 35 milionů korun. Necelých 17 milionů pokryjí peníze z dotace, kterou město Vimperk získalo. Stavební práce započaly objektem tělocvičny a následoval pavilon U10, ve kterém byla zjištěna na jednom místě přítomnost těsnícího tmelu s azbestem. Tmel byl použit na dotěsnění spáry mezi oknem a meziokenní vložkou. „Odborná firma stanovila přesný technologický postup prací s materiálem obsahujícím azbest. Pracovníci zhotovitele tento postup přesně dodržují. V současné době jsou již okna pavilonu U10 demontována. Nyní se domlouváme na dalším postupu s hygienickou stanicí,“ uvedla Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

Největší investiční akce ve Vimperku pokračuje podle plánu

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku