Největší investiční akce ve Vimperku pokračuje podle plánu

Stavební práce na objektech Základní školy Smetanova pokračují podle plánu. Stavaři jsou ve škole první měsíc, vyměnili okna v tělocvičně, prvním pavilonu školy, nyní tyto objekty zateplují.

„Na stavbu takového rozsahu je přístup firmy, která je za stavbu zodpovědná, naprosto nadstandardní. Stavebníci dodržují dohody a jsou výjimečně profesionální. Důležitá je skutečnost, že na stavbě jsou pouze kmenoví zaměstnanci firmy, se kterými jejich nadřízení dobře komunikují a spolupráce funguje,“ uvedl Jan Valko, technický dozor města Vimperk.

Opravy potrvají do 15. srpna. Zateplení Základní školy Smetanova je největší investiční akcí tohoto roku, která přesáhne 35 milionů korun. Necelých 17 milionů pokryjí peníze z dotace, kterou město Vimperk získalo. Stavební práce započaly objektem tělocvičny a následoval pavilon U10, ve kterém byla zjištěna na jednom místě přítomnost těsnícího tmelu s azbestem. Tmel byl použit na dotěsnění spáry mezi oknem a meziokenní vložkou. „Odborná firma stanovila přesný technologický postup prací s materiálem obsahujícím azbest. Pracovníci zhotovitele tento postup přesně dodržují. V současné době jsou již okna pavilonu U10 demontována. Nyní se domlouváme na dalším postupu s hygienickou stanicí,“ uvedla Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

Největší investiční akce ve Vimperku pokračuje podle plánu

Aktuality

19.7.2019

Výměna výtahů ve vlastnictví města

Město Vimperk k měsíci červenci 2019 zrealizovalo výstavbu jedenácti výtahů ve vlastnictví Města Vimperk v hodnotě 9,27 mil. Kč bez DPH.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku