Město Vimperk    Aktuality    2019

Nebojte se mít nápad pro Vimperk

Termín spuštění participativního rozpočtu se blíží. Již 1. září můžete na stránce www.tvorimevimperk.cz vyplnit jednoduchý formulář a zaslat právě Váš nápad jak vylepšit Vimperk. Pokud to bude dobrý nápad a spoluobčanům našeho města a osad se později v hlasování bude líbit, město jej v příštím roce realizuje.


Nebojte se, nechceme od Vás nic složitého. Pro řádné splnění podmínek stačí vyplnit elektronický formulář na www.tvorimevimperk.cz. Každá přihláška by měla obsahovat:

  • Základní informace
    • Název nápadu
    • Popis proč, co je cílem
    • Očekávaná finanční náročnost projektu (hrubý rozpočet), odhadované náklady na údržbu (nezapomeňte, že limit pro jeden nápad je 100 tis. Kč bez DPH)
  • Uvedení přesné lokality a prostorových požadavků realizace projektu (nejlépe obrázek/ fotografie + mapa místa realizace/situační nákres)
  • Osobní údaje navrhovatele a dalších 9 podporovatelů (jméno a příjmení, rok narození, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, pokud se liší od trvalého bydliště, a kontaktní e-mail, u navrhovatele i kontaktní telefon)

O nápadech se bude hlasovat v on-line anketě na internetu, a proto se snažte být struční, výstižní a připravte si obrázky/fotografie, které ostatní pochopí a zaujmou.


Návrh nápadu se zasílá v elektronické podobě prostřednictvím webového formuláře dostupného na www.tvorimevimperk.cz, nebo lze odevzdat v tištěné podobě na podatelně městského úřadu ve Vimperku (přihláška nápadu ke stažení na www.tvorimevimperk.cz).


Formuláře se nebojte, pokud budete potřebovat poradit s cenou návrhu nebo třeba vlastnictvím pozemku, jsme Vám samozřejmě k dispozici. Důležité je, dobře si promyslet svůj návrh, ať víme, s jakými jednotlivými položkami pak u stanovení ceny budeme pracovat.


Chcete vědět více? Těšíme se na Vás na prvním neformálním setkání již 19. srpna v 19:00 v kavárně Ve Skále. Pokusíme se odpovědět na všechny Vaše otázky.

obrázek


Město Vimperk

Aktuality

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SV“.

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 21.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ VÚP“.

26.6.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – „referent odboru dopravy – registr řidičů“.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 15.07.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REGISTR ŘIDIČŮ“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku