Město Vimperk    Aktuality    2020

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje k zajištění koordinace poskytování zdravotních služeb a provádění opatření k ochraně veřejného zdraví

  • Všechny nemocnice s akutní péčí, ambulance lékařů první linie, ordinace ambulantních specialistů, včetně ambulancí nelékařských profesí zruší do odvolání neakutní odkladnou péči; akutní ambulantní a lůžkovou péči a rovněž lékárenskou péči zachovají
  • Zubní lékaři, pokud jsou vybaveni respirátory, zajistí ošetření především akutních bolestí pacientů
  • Poskytovatelé zdravotních služeb sami posoudí stupeň odkladné péče u svých pacientů a podle toho upraví režim fungování svých ordinací a budou k dispozici svým pacientům pro konzultaci, telefonicky, mailem, …
  • Poskytovatelé lékařských oborů v případě své nepřítomnosti zajistí, aby měli pro akutní péči sjednaný a odsouhlasený zástup
  • Nemocnice s akutní péčí připraví opatření personální, věcné a technické, aby zajistili nutnou reprofilizaci lůžek pro případ zvýšeného příjmu pacientů v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace s COVID-19

Kompletní znění nařízení hejtmanky ke stažení

Aktuality

29.6.2020

Rekonstrukce ulice Čelakovského vstoupí do další etapy

V úterý 28.4. byla zahájena rekonstrukce ulice Čelakovského. Původně byla stavba rozdělena do 2 etap, kdy by 2 etapa znamenala úplné uzavření této ulice na dlouhé 4 měsíce. V rámci kontrolních dnů jsme ihned začali projednávat možné varianty, jak co nejefektivněji se stavbou pokračovat tak, abychom zkrátili dobu úplné uzavírky.

26.6.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – „referent odboru dopravy – registr řidičů“.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 15.07.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REGISTR ŘIDIČŮ“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

22.6.2020

Nový jízdní řád linky Kvilda - Praha

Jízdní řád je platný od 29.6.2020

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku