Nabídka privatizace bytových domů ve Vimperku

Zastupitelstvo města na svém šestnáctém zasedání konaném 10. 3. 2008 přijalo usnesení č. 268 podle kterého rozhodlo privatizovat (prodat ze svého vlastnictví) některé bytové domy ve Vimperku. Jedná se o :

 • dům č.p. 4 Steinbrenerova ulice s pozemky parc. st. č. 114 a 115/2
 • dům č.p. 48 Steinbrenerova ulice s pozemkem parc. st. č. 45
 • dům č.p. 45 náměstí Svobody s pozemkem parc. st. č. 5
 • dům č.p. 63 Kaplířova ulice s pozemkem parc. st. č. 75
 • dům č.p. 64 Kaplířova ulice s pozemkem parc. st. č. 76
 • dům č.p. 65 Kaplířova ulice s pozemkem parc. st. č. 77
 • dům č.p. 42 ulice Svornosti s pozemkem parc. st. č. 8/1
 • dům č.p. 121 Boubínská ulice s pozemkem parc. st. č. 1039/3
 • dům č.p. 141 Boubínská ulice s pozemkem parc. st. č. 1039/4
 • dům č.p. 255 Tovární ulice s pozemkem parc. st. č. 1049
 • dům č.p. 274 Nádražní ulice s pozemkem parc. st. č. 1011/1
 • dům č.p. 357 ulice Nad Stadionem s pozemkem parc. st. č. 559
 • dům č.p. 360 ulice Nad Stadionem s pozemkem parc. st. č. 558
 • dům č.p. 171 ulice U Lázní s pozemky parc. st. č. 86/1 a 87/1
 • dům č.p. 150 Pasovská ulice s pozemkem parc. st. č. 1546/1
 • dům č.p. 151 Pasovská ulice s pozemkem parc. st. č. 1545
 • dům č.p. 188 ulice 1. máje s pozemkem parc. st. č. 797
 • dům č.p. 367 Kostermannova ulice s pozemkem parc. st. č. 670
 • dům č.p. 14 Cejsice s pozemkem parc. st. č. 28/2
 • dům č.p. 17 Výškovice s pozemkem parc. st. č. 45

Prodej domů bude prováděn dle stávajících pravidel:

 • přednostní prodej nájemcům bytů v domě (podílové spoluvlastnictví) případně možnost odkoupení podílu domu i přímými příbuznými (děti, vnoučata.....)
 • prodej podílu jinému zájemci a to včetně stávající nájemní smlouvy
  a) nejprve bude nabídnuto nájemcům bytů v domě
  b) třetí osobě (jinému zájemci)

Prodej bude zajišťovat odbor hospodářský a bytový MěÚ Vimperk. Pořadí prodeje jednotlivých domů bude stanoveno dle zájmu o prodej.

prodej

Prodej proběhne v těchto fázích:

 • zjištění zájmu o prodej nájemníků jednotlivých bytů – písemné vyrozumění Městem
 • ocenění nemovitostí soudním znalcem
 • zveřejnění záměru prodeje na úřední desce
 • odsouhlasení v zastupitelstvu města
 • kupní smlouva, platba kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí

Další informace a termín prodeje je možno získat na tel. čísle 388 40 22 57
Ing. Kalous – vedoucí odboru HB

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku