Na Vodníku se začíná připravovat biatlonový areál

Zastupitelé města schválili rozvoj areálu na Vodníku. Teď bude důležité určit etapy rozvoje celého areálu a vytipovat finanční zdroje. Projekt areálu bude směřovaný k rozmanitějšímu sportovnímu vyžití, měl by tu vzniknout i biatlonový areál. Garantem projektu je Fischer Ski klub Šumava.

Vimperk, město běhu na lyžích a biatlonu. Spojení, které začíná fungovat. Rozhodli o tom zastupitelé na svém posledním jednání, když odsouhlasili záměr „zlepšení infrastruktury areálu na Vodníku“. Rozvoj tohoto areálu, kde odpočívají či sportují lidé z Vimperka a blízkého okolí, bude zakomponovaný do Strategického plánu rozvoje města Vimperk a město Vimperk zadá zpracování projektové dokumentace. Důležitou součástí bude příprava návrhu realizačních etap rozvoje celého areálu, včetně návrhu, kolik by přeměna celého areálu v jednotlivých etapách stála, a vytipování finančních zdrojů pro jeho stavbu.

V praxi to znamená, že si volení zastupitelé města jasně řekli své ano a odhlasovali další rozvoj areálu. To co by se mělo na Vodníku v rámci projektu výrazně zlepšit, je rozšíření sportovního využití celého areálu v letním i zimním období pro širokou škálu sportovních aktivit. Pokud by se podařilo vybudovat tratě a technické zázemí na Vodníku podle současného zpracovaného záměru, bude tento areál odpovídat mezinárodním měřítkům na evropské úrovni. Chceme také zlepšit současný technický stav zařízení zajišťujících zasněžování a vybudovat potřebné zázemí. Již dnes je tento areál celoročně využívaný jak aktivními sportovci, tak i pro rekreační sport. Velký potenciál a jedinečnost celého prostoru a přírodních podmínek dává velkou možnost pro vybudování jedinečného areálu v návaznosti na městskou aglomeraci. Možnost rozšíření o zázemí pro biatlon pak přinese nový rozměr, popisuje plány Jaroslava Martanová, starostka města Vimperk. Výhodou celého konceptu je možnost jeho etapizace, která se musí pečlivě naplánovat a připravit, aby na sebe jednotlivé realizační etapy logicky navazovaly.

„Zvládli jsme první etapu a biatlonovým žargonem by se dalo říct, že jsme po několik měsíců trvající rozcvičce právě vyrazili na trať a před námi je první střelnice. Finálem závodu by měl být areál sloužící nejen biatlonovému sportu včetně střelnice, ale budou zde také nové běžecké, běžkařské a cyklistické trasy,“ uvádí Jiří Cais, místostarosta Vimperka.

Biatlon má ve Vimperku silnou tradici, hlavně mezi těmi dříve narozenými závodníky. Ta byla v poslední době přerušena. Teď by se Vimperk postupně mohl přidat k dalším biatlonovým velmocem v Čechách, jakými jsou například Jablonec nad Nisou, Nové Město na Moravě nebo Letohrad. Podle radního města a předsedy Fischer Ski klubu Šumava Karla Hudečka bude na rozvoj Vodníku navázaná celá řada doplňujících pozitivních efektů související se zlepšenými podmínkami pro hospodaření místních podnikatelů, vytvoření nových pracovních míst, příležitostí pro podnikání. Obnovená biatlonová tradice výrazně zvýší prestiž Vimperka v kontextu celých jižních Čech. Vimperk má navíc ohromnou výhodu, že leží na hranicích s Německem, kde je biatlon po fotbale druhým národním sportem. Před i za našimi hranicemi podobný biatlonový areál, kde je technický sníh, osvětlení pro večerní lyžování a střelnice, není. Navíc klimatické podmínky Vodníku v mrazovém údolí potoka a severní expozice nově uvažovaných tratí v nadmořské výšce těsně pod 800 m.n.m. dávají dobré perspektivy pro udržení sněhu po dlouhou část zimní sezóny.

(Pro příklad - areál v Jablonci nad Nisou leží ve výšce 570 metrů nad mořem, areál v Novém Městě na Moravě je 630 metrů nad mořem, Letohrad 400 metrů nad mořem, pouhých 430 metrů nad mořem má Vesec u Liberce. Vimperk má z těchto areálů nejlepší klimatické podmínky. -  pozn. autora)

„Moderní sportovní areál se může stát magnetem pro aktivní turisty a přitáhne do Vimperka i sportovce ze Strakonic, Prachatic, Písku i Budějovic, Příbrami a Pasova. Ti lidé pak chodí někam nakupovat, chodí se někam bavit, někam stravovat, někam utrácet,“ popisuje Karel Hudeček.

Vimperský projekt má navíc podporu Českého svazu biatlonu, o čemž vimperské zastupitele při svých opakovaných návštěvách utvrdil prezident ČSB Jiří Hamza, který je v rámci svých možností připraven Vimperku pomoci i se sháněním potřebných financí. Vimperský projekt také zapadá do naší dlouhodobé koncepce, protože na biatlonové mapě České republiky jsou jihozápadní Čechy zatím bílým místem. Vnímám velice pozitivně, že ve Vimperku je tradiční sportovní gymnázium s bezprostředními uživateli areálu a pro nás potencionálními reprezentanty,“ uvedl při své poslední návštěvě Vimperka Jiří Hamza, předseda Českého svazu biatlonu.

Vimperk je tradičním městem sportu, mezi ty nejoblíbenější patří lyžování. Fischer Ski klub Šumava má nyní přes 100 mladých registrovaných závodníků. Ti dělají Vimperku to nejlepší jméno na regionálních, republikových i mezinárodních závodech. V kategorii žáků a dorostu jsou vimperští lyžaři stabilně nejlepší v republice. Někteří z nich se začali věnovat biatlonu a i v něm už patří v Čechách mezi nejlepší. „Bohužel někteří ještě donedávna museli závodit za cizí kluby, cizí města, cizí okresy, protože ve Vimperku chyběl biatlonový oddíl. To se díky nadšení několika rodičů změnilo. Nově se rodící areál a lepší podmínky pro sport, především lyžování a biatlon, přitáhnou na vimperské sportovní gymnázium další studenty, kteří dnes čekají, jak se situace ohledně biatlonu vyvine. Vždyť lyžaři byli vždy chloubou našeho gymnázia, mohli by jí být i biatlonisté,“ myslí si Jan Heřta, ředitel Gymnázia a střední ekonomické školy Vimperk.

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

místo, kde vznikne biatlonová střelnice

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku