Miroslav Procházka

* 17.8.1956 – † 5.9.2013

Miroslav Procházka

V nočních hodinách 5. září hlídka Městské policie Vimperk zasahovala v ulici 1. máje u výtržností mladíků. Jedním ze sloužících strážníků byl pan Miroslav Procházka, kterému pro náhlou nevolnost kolega přivolal záchranou zdravotní službu, ale i přes zákrok a poskytnutou lékařskou pomoc, pan Procházka zemřel. Odešel člověk, dlouholetý strážník naší městské policie. Pan Miroslav Procházka byl srdcem a duší policista, rozvážný, obětavý pro svou práci, kamarád a dobrý zkušený kolega. K městské polici nastoupil v prosinci 1995 a přinesl s sebou zkušenosti ze své práce u Policie ČR. Bude chybět svým kolegům i nám všem, kteří jsme ho potkávali v pracovním nebo osobním životě. Čest jeho památce!

Poslední rozloučení se koná  12.09.2013 v 10,00 hod v kapli na urnovém háji.

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku