Ministerstvo pro místní rozvoj již rozhodlo o Územním plánu Vimperk

Ve čtvrtek 30.12. 2014 obdrželo město Vimperk rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o odvolání města proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, kterým ruší opatření obecné povahy, jímž byl vydán dne 29. června 2011 ÚP Vimperk. Ve výroku rozhodnutí je uvedeno, že odvolání města Vimperk zamítá jako nepřípustné. Ministerstvo své rozhodnutí zdůvodňuje, že nejprve posoudilo ve smyslu správního řádu otázku přípustnosti odvolání. Ve svém rozhodnutí došlo k závěru, že město se označilo za účastníka řízení a tento názor nesdílí, přesto, že krajský úřad označil město v tomto rozhodnutí za účastníka řízení a v poučení o odvolání uvedl, že proti rozhodnutí v přezkumném řízení může podat odvolání pouze účastník řízení. Vzhledem k zamítnutí odvolání pro nepřípustnost, se ministerstvo již nezabývalo posouzením jednotlivých důvodů odvolání. Ministerstvo je názoru, že proces vydání opatření obecné povahy, respektive pořizování a vydání územního plánu, žádné účastníky nemá. V tomto procesu existují pouze dotčené osoby, které mají specifická práva. Město Vimperk po řádném prostudování a zvážení tohoto rozhodnutí se rozhodne pro další kroky v této věci.

Tento týden rozhodne rada města o zpracovateli nového návrhu ÚP Vimperk. Vymezení současně zastavěného území již probíhá a koncem ledna bude první místní šetření společně s orgány státní správy k návrhu na jeho vymezení.

Rozhodnutí MMR o odvolání Města Vimperk proti rozhodnutí KÚ  - Územní plán [PDF 853 kB]

 

Jaroslava Martanová

 

Aktuality

14.11.2019

Nabídka volného pozemku k prodeji určeného k zahrádkaření.

Oznamujeme všem zájemcům, kteří mají zájem o odkoupení pozemku od města Vimperk k zahrádkaření, že v současné době město nabízí jeden volný pozemek.

8.11.2019

Zasedání bytové komise

Zasedání bytové komise proběhne dne 19.11.2019 ve 14.00 h v budově bývalé lesnické školy ve Vimperku.

31.10.2019

Odprodej nepotřebného movitého majetku města

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu k podání nabídek na odprodej nepotřebného movitého majetku – bio drtiče kompostéru ZAGO EcoGreen 13 SD a 2 ks oceloplechových kontejnerů typu ABROLL.

29.10.2019

Územní studie krajiny Jihočeského kraje mapuje, jak vnímáme své okolí

Krajský úřad Jihočeského kraje v letošním roce začal pořizovat Územní studii krajiny Jihočeského kraje (dále jen „ÚSK“). ÚSK je důležitým územně plánovacím podkladem, který bude sloužit k aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje, zpracování územních plánů obcí a pro další rozhodování v krajině.

23.10.2019

NABÍDKA PRONÁJMU - ZŠ Vimperk

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory. V současné době zubní ordinace. Čekárna, ordinace, sklad, sociální zařízení. K dispozici od 1. 2. 2020. Bližší informace na telefonním čísle 388 412 205 nebo v ředitelně školy.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku