Ministerstvo pro místní rozvoj již rozhodlo o Územním plánu Vimperk

Ve čtvrtek 30.12. 2014 obdrželo město Vimperk rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o odvolání města proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, kterým ruší opatření obecné povahy, jímž byl vydán dne 29. června 2011 ÚP Vimperk. Ve výroku rozhodnutí je uvedeno, že odvolání města Vimperk zamítá jako nepřípustné. Ministerstvo své rozhodnutí zdůvodňuje, že nejprve posoudilo ve smyslu správního řádu otázku přípustnosti odvolání. Ve svém rozhodnutí došlo k závěru, že město se označilo za účastníka řízení a tento názor nesdílí, přesto, že krajský úřad označil město v tomto rozhodnutí za účastníka řízení a v poučení o odvolání uvedl, že proti rozhodnutí v přezkumném řízení může podat odvolání pouze účastník řízení. Vzhledem k zamítnutí odvolání pro nepřípustnost, se ministerstvo již nezabývalo posouzením jednotlivých důvodů odvolání. Ministerstvo je názoru, že proces vydání opatření obecné povahy, respektive pořizování a vydání územního plánu, žádné účastníky nemá. V tomto procesu existují pouze dotčené osoby, které mají specifická práva. Město Vimperk po řádném prostudování a zvážení tohoto rozhodnutí se rozhodne pro další kroky v této věci.

Tento týden rozhodne rada města o zpracovateli nového návrhu ÚP Vimperk. Vymezení současně zastavěného území již probíhá a koncem ledna bude první místní šetření společně s orgány státní správy k návrhu na jeho vymezení.

Rozhodnutí MMR o odvolání Města Vimperk proti rozhodnutí KÚ  - Územní plán [PDF 853 kB]

 

Jaroslava Martanová

 

Aktuality

19.7.2019

Výměna výtahů ve vlastnictví města

Město Vimperk k měsíci červenci 2019 zrealizovalo výstavbu jedenácti výtahů ve vlastnictví Města Vimperk v hodnotě 9,27 mil. Kč bez DPH.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku