Nařízení Vlády ČR

POKYN K POSTUPU PŘI KONÁNÍ SŇATEČNÝCH OBŘADŮ OD 20. DUBNA 2020(17.04.2020)

Vyhlášení nouzového stavu - co aktuálně platí (09.04.2020)

OPATŘENÍ VLÁDY k 30. 3. 2020 - stručný přehled (31.03.2020)

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. března 2020 č. 311 k programu Ošetřovné pro OSVČ (27.03.2020)

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 282 k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k vyčlenění prodejní doby pro seniory

Vláda rozhodla o prodloužení omezení pohybu na veřejnosti až do 1. dubna, schválila také další kroky na podporu zaměstnavatelů

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. března 2020 č. 266 o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb.

Opatření o zákazu pobytu mimo bydliště bez ochranných prostředků, omezení pohybu a zdravotních kontrolách pendlerů

Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob

Nouzový stav

Opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Opatření o zákazu pořádaní kulturnich, sportovních a dalších akcí s účastí nad 30 osob

Opatření o zákazu školní docházky, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství

Opatření o zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí

Opatření v mezinárodní osobní dopravě

Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví

Mimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol od 11.03.2020 (10.03.2020)

Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10.03.2020 (10.03.2020)

Aktuality

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SV“.

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 21.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ VÚP“.

29.6.2020

Rekonstrukce ulice Čelakovského vstoupí do další etapy

V úterý 28.4. byla zahájena rekonstrukce ulice Čelakovského. Původně byla stavba rozdělena do 2 etap, kdy by 2 etapa znamenala úplné uzavření této ulice na dlouhé 4 měsíce. V rámci kontrolních dnů jsme ihned začali projednávat možné varianty, jak co nejefektivněji se stavbou pokračovat tak, abychom zkrátili dobu úplné uzavírky.

26.6.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – „referent odboru dopravy – registr řidičů“.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 15.07.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REGISTR ŘIDIČŮ“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku