Město Vimperk    Aktuality    2018

Mezinárodní den válečných veteránů ve Vimperku

Výjimečný den, 11. listopad, si vedení města Vimperk, zástupci ČsOL Jednoty Vimperk, Svazu válečných veteránů, vimperští skauti a další zúčastnění, postupně připomněli vzpomínkovými akty ve Vimperku, Klášterci, na Boubské, v Bořanovicích a Výškovicích. Slavnostní bohoslužba v kostele Navštívení Panny Marie vzpomněla všechny oběti známé "Velké" války z Vimperka a jeho osad.

Vzpomínkového aktu na vimperském náměstí se zúčastnila početná delegace z partnerského města Freyungu, zástupci 35. pěšího pluku z Plzně a 25. protiletadlového pluku ze Strakonic. V jeho závěru předala starostka města ing. Jaroslava Martanová pamětní medaile města Vimperk členům ČsOL Jednoty Vimperk za jejich práci přispívající k prohlubování a rozvoji vztahů mezi městem Vimperk a ČsOL Jednotou Vimperk. Ocenění převzali pplk. Ing. Vojtěch Plesník, pplk. Ing. Elemír Kecskes, mjr. Zdeněk Kolář, mjr. Petr Řezník, kpt. Václav Kukačka a čet. Tomáš Presl. Nesmírně zajímavou a poutavou přednáškou ing. Josefa Kalbáče v kavárně Happy Cofee jsme tento slavnostní den zakončili.

Zbývá jen vyjádřit velký dík všem zúčastněným, obyvatelům osad za pohostinnost, ZUŠ Vimperk a Barboře Švarcové za hudební doprovod a úvodní recitaci, Romanu Hajníkovi za moderování celé akce a Střední škole Vimperk za zajištění celodenního občerstvení pro zúčastněné. Zdeňku Formánkovi děkujeme za poskytnutí Fotografií z této akce.


Renata Lešková
referentka odboru ŠKaCR


Den veteránů
Den veteránů
Den veteránů
Den veteránů
Den veteránů
Den veteránů
Den veteránů
Den veteránů
Den veteránů

Aktuality

4.7.2019

Máte nápad na zlepšení do 100 tisíc?

Žijete ve Vimperku či osadách a vidíte kolem sebe místa, která by se mohla změnit k lepšímu? Právě jsme na začátku prvního ročníku projektu “Tvoříme Vimperk”, díky kterému můžete sami navrhnout změnu k lepšímu.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku