Městský úřad Vimperk varuje před podomními prodejci

Městská policie Vimperk řeší zvýšené množství případů podomních prodejců, kteří v těchto dnech nabízí alternativu v dodávkách elektrické energie. Podomní prodej je ve Vimperku zakázaný od roku 2013.

Městský úřad ve Vimperku varuje své občany před větším množstvím podomních prodejců, kteří na přelomu února a března začali zvonit na vimperské byty a nabízet své pochybné zboží.

„Podle stížností nájemců bytů se nyní jedná hlavně o lidi, kteří se představují jako zástupci energetické společnosti a snaží se nájemníkům nabízet alternativní společnost, která jim bude zajišťovat dodávky elektrické energie,“ popisuje starostka Vimperka Jaroslava Martanová.

Podomní prodej je ve Vimperku od roku 2013 zakázaný! Ve středu případ řešila v součinnosti Městská správa domů Vimperk, s. r. o. a Městská Policie Vimperk a nachytala podomního prodejce v ulici Luční na vimperském sídlišti Míru.

„Prodejce nejprve tvrdil, že je zástupce reklamní agentury, byl drzý a arogantní,“ říká Jiří Cais, místostarosta Vimperka.

Vimperští strážníci budou případ řešit jako přestupek. Výsledky šetření ohlásí správnímu orgánu. „Žádáme místní, aby jakékoliv podezření na podomní prodej nahlásili na lince 156,“ uvádí Peter Macorlík, vrchní strážník Městské Policie Vimperk.

Městský úřad Vimperk nabádá své občany k maximální obezřetnosti. Zároveň připomíná, že pokud již někdo smlouvu s touto společností uzavřel a chce ji zrušit, nechť to udělá písemně v co nejkratším možném termínu.

Formulář je na webových stránkách: http://www.eru.cz/cs/informacni-centrum.

„Zákazník může postupovat i tak, že zavolá svému stávajícímu dodavateli a oznámí mu, že byl uveden v omyl, podepsal smlouvu s jiným dodavatelem, ale o tuto změnu již nestojí. U nás může volat na bezplatnou zákaznickou linku 800 77 33 22 nebo psát na e-mail: info@eon.cz,“ uvádí Miroslav Točín ze společnosti E-ON.

Aktuality

19.11.2019

Město Kašperské Hory vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice jednatel společnosti Statek Kašperské Hory s.r.o.

Přihlášky do výběrového řízení je možné zaslat do 4. prosince 2019 do 12.00 hodin na adresu: Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, k rukám starostky města Bohuslavy Bernardové, nebo na e-mail: starosta@kasphory.cz. Obálku s listinnými přihláškami zájemce výrazně označí „VŘ STATEK - NEOTEVÍRAT“, do předmětu zprávy e-mailu napíše „VŘ STATEK“.

14.11.2019

Nabídka volného pozemku k prodeji určeného k zahrádkaření.

Oznamujeme všem zájemcům, kteří mají zájem o odkoupení pozemku od města Vimperk k zahrádkaření, že v současné době město nabízí jeden volný pozemek.

31.10.2019

Odprodej nepotřebného movitého majetku města

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu k podání nabídek na odprodej nepotřebného movitého majetku – bio drtiče kompostéru ZAGO EcoGreen 13 SD a 2 ks oceloplechových kontejnerů typu ABROLL.

29.10.2019

Územní studie krajiny Jihočeského kraje mapuje, jak vnímáme své okolí

Krajský úřad Jihočeského kraje v letošním roce začal pořizovat Územní studii krajiny Jihočeského kraje (dále jen „ÚSK“). ÚSK je důležitým územně plánovacím podkladem, který bude sloužit k aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje, zpracování územních plánů obcí a pro další rozhodování v krajině.

23.10.2019

NABÍDKA PRONÁJMU - ZŠ Vimperk

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory. V současné době zubní ordinace. Čekárna, ordinace, sklad, sociální zařízení. K dispozici od 1. 2. 2020. Bližší informace na telefonním čísle 388 412 205 nebo v ředitelně školy.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku