Městský rozhlas

Projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Vimperk a území ORP Vimperk a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Vimperk", na který získalo město Vimperk dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. V rámci poskytnuté podpory byl zpracován digitální povodňový plán a proběhla instalace hladinoměrů, srážkoměrů a bezdrátových hlásičů.

Náklady na realizaci celé akce jsou 2 321 950,00 Kč včetně DPH

Z toho:
Podpora z FS (Fond soudržnosti EU): 1 973 657,50 Kč
Podpora ze SFŽP (Státní fond životního prostředí ČR): 116 097,50 Kč
Podíl města Vimperk: 232 195,00 Kč

Bezdrátové hlásiče jsou rozmístněny po celém městě a v obci Klášterec. Dále je možné tento rozhlas rozšířit do dalších místních částí patřících pod město Vimperk.

Tento varovný a výstražný systém je napojen na HZS JčK což byla podmínka dotace. HZS JčK do něho může vstoupit, což se projeví mimo jiné tím, že každou první středu v měsíci budou prověřovány tyto bezdrátové hlásiče zároveň zkouškou sirén. Systém také obsahuje i modul posílání SMS na mobilní telefony. Informace za jakých podmínek se přihlásit bude včas podána.

V současné době probíhá zkušební provoz, zaškolování a seznamování s obsluhou.

 

Odbor KS

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku