Městský rozhlas

Projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Vimperk a území ORP Vimperk a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Vimperk", na který získalo město Vimperk dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. V rámci poskytnuté podpory byl zpracován digitální povodňový plán a proběhla instalace hladinoměrů, srážkoměrů a bezdrátových hlásičů.

Náklady na realizaci celé akce jsou 2 321 950,00 Kč včetně DPH

Z toho:
Podpora z FS (Fond soudržnosti EU): 1 973 657,50 Kč
Podpora ze SFŽP (Státní fond životního prostředí ČR): 116 097,50 Kč
Podíl města Vimperk: 232 195,00 Kč

Bezdrátové hlásiče jsou rozmístněny po celém městě a v obci Klášterec. Dále je možné tento rozhlas rozšířit do dalších místních částí patřících pod město Vimperk.

Tento varovný a výstražný systém je napojen na HZS JčK což byla podmínka dotace. HZS JčK do něho může vstoupit, což se projeví mimo jiné tím, že každou první středu v měsíci budou prověřovány tyto bezdrátové hlásiče zároveň zkouškou sirén. Systém také obsahuje i modul posílání SMS na mobilní telefony. Informace za jakých podmínek se přihlásit bude včas podána.

V současné době probíhá zkušební provoz, zaškolování a seznamování s obsluhou.

 

Odbor KS

Aktuality

4.7.2019

Máte nápad na zlepšení do 100 tisíc?

Žijete ve Vimperku či osadách a vidíte kolem sebe místa, která by se mohla změnit k lepšímu? Právě jsme na začátku prvního ročníku projektu “Tvoříme Vimperk”, díky kterému můžete sami navrhnout změnu k lepšímu.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku