Městské služby Vimperk s.r.o.

se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6, okres Prachatice, PSČ 385 01, OR vedeném KS České Budějovice v oddílu C, vložka 9133

IČO: 26015391

DIČ: CZ26015391

Doručovací adresa: V podzámčí 612, 385 01 Vimperk

Sídlo /daňová adresa/: Steinbrenerova 6, Vimperk

Telefon: 388 411 520

Mobil: 606 664 949

E-mail: msl.vimperk@volny.cz

Jednatel: Ing. Král Jan

Telefon skládka: 388 413 595

Vlastník: Město Vimperk 100 %

Bankovní spojení: ČSOB  č. ú. 217364892/0300   

Správa komunálních služeb

 • Nakládání s odpady vyjma nebezpečných
 • Podnikání v oblasti s nebezpečnými odpady

Provoz sběrného dvora

Provoz skládky TKO Pravětín

Provoz kompostárny

 • Silniční motorová doprava – hmotnost přesahující 3,5 t

Svoz směsného komunálního odpadu

Svoz separovaného odpadu

Svoz bioodpadu

Kontejnerová přeprava

Přeprava s využitím hydraulické ruky

 • Poskytování technických služeb

Zimní údržba města

Úklid města

Údržba zeleně

 • Přípravné a dokončovací stavební práce a činnosti

Zemní a stavební práce

Správa a provoz sportovních zařízení města Vimperk

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení
 • Provoz zimního stadionu
 • Provoz letního sportovního areálu
 • Provoz areálu vodních sportů
 • Provoz víceúčelových hřišť
 • Provoz areálu Vodník

www.sport-vimperk.cz 

Aktuality

8.4.2020

Stavební sezóna je ve Vimperku na mnoha místech zahájena

V posledních týdnech bylo ve Vimperku zahájeno několik plánovaných stavebních akcí letošního roku.

2.4.2020

Upozornění – Místní poplatek za komunální odpad

Pokud chcete zaplatit poplatek za komunální odpad, zašlete platbu na bankovní účet 19-722281/0100. Pokud potřebujete znát částku nebo variabilní symbol, obraťte se, prosím, na paní Boškovou - 388 402 237, Jitka.Boskova@mesto.vimperk.cz, která Vám požadované údaje sdělí.

31.3.2020

Popovídání s dobrovolníkem

Rádi byste si s někým jen tak promluvili? Je Vám smutno? Můžete od pondělí do pátku mezi 08:00 a 18:00 zavolat dispečerům Diecézní charity České Budějovice, obratem se Vám ozve dobrovolník.

31.3.2020

Opatření vlády k 30.03.2020 - stručný přehled

Nařízení a zákazy

31.3.2020

Rekonstrukce ulice 1. máje byla zahájena

Od pondělí 30.3.2020 došlo k uzavření první části ulice 1. máje od okružní křižovatky na Fišerce po komunikaci vedoucí kolem kulturního domu Cihelna. Realizace je rozdělena do 3 etap.

30.3.2020

Omezení veřejné dopravy v souvislosti s nouzovým stavem

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. března 2020 a v souladu s doporučením Krizového štábu Jihočeského kraje z důvodu omezení rizikových kontaktů cestujících a personálu jsou omezeny spoje ve veřejné linkové, městské hromadné a drážní dopravě.

27.3.2020

Zahájení rekonstrukce ulice 1. máje

Stavební společnost Strabag, a.s. požádala Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání postupných uzavírek ulice 1. máje v průběhu stavby tak, jak bude postupně se stavbou pokračováno. Od pondělí 30.3.2020 dojde k uzavření první části ulice 1. máje od okružní křižovatky na Fišerce po komunikaci vedoucí kolem kulturního domu Cihelna a to do 25.5.2020.

9.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru rozvoje – finanční referent

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 09.04.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ROZVOJE“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku