Městské služby Vimperk s.r.o.

se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6, okres Prachatice, PSČ 385 01, OR vedeném KS České Budějovice v oddílu C, vložka 9133

IČO: 26015391

DIČ: CZ26015391

Doručovací adresa: V podzámčí 612, 385 01 Vimperk

Sídlo /daňová adresa/: Steinbrenerova 6, Vimperk

Telefon: 388 411 520

Mobil: 606 664 949

E-mail: msl.vimperk@volny.cz

Jednatel: Ing. Král Jan

Telefon skládka: 388 413 595

Vlastník: Město Vimperk 100 %

Bankovní spojení: ČSOB  č. ú. 217364892/0300   

Správa komunálních služeb

 • Nakládání s odpady vyjma nebezpečných
 • Podnikání v oblasti s nebezpečnými odpady

Provoz sběrného dvora

Provoz skládky TKO Pravětín

Provoz kompostárny

 • Silniční motorová doprava – hmotnost přesahující 3,5 t

Svoz směsného komunálního odpadu

Svoz separovaného odpadu

Svoz bioodpadu

Kontejnerová přeprava

Přeprava s využitím hydraulické ruky

 • Poskytování technických služeb

Zimní údržba města

Úklid města

Údržba zeleně

 • Přípravné a dokončovací stavební práce a činnosti

Zemní a stavební práce

Správa a provoz sportovních zařízení města Vimperk

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení
 • Provoz zimního stadionu
 • Provoz letního sportovního areálu
 • Provoz areálu vodních sportů
 • Provoz víceúčelových hřišť
 • Provoz areálu Vodník

www.sport-vimperk.cz 

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku