Městská zvonice bude mít během prázdnin novou fasádu

Novou fasádu bude mít po prázdninách městská zvonice ve Vimperku, která je společně s kostelem Navštívení Panny Marie dominantou starého města. Oprava vyjde na téměř 1,2 milionu korun, z toho 480 tisíc korun bude vykryto z prostředků Ministerstva kultury, které město Vimperk získalo z Programu regenerace Městské památkové zóny Vimperk.

„Pracovníci stavební firmy odstraňují nesoudržné či jinak poškozené části fasády a provádí jejich lokální opravy. Součástí obnovy je zároveň odstranění a oprava biologicky napadených omítkových vrstev a celoplošná obnova nátěru fasády,“ uvedla Alena Szabová z odboru Investic a údržby Města Vimperk. Během oprav je průběžně přítomný i restaurátor, který zajišťuje doplňující sondáž a restaurátorský průzkum pro případ, že by se v místech lokálních oprav vyskytovaly nějaké původní malby vyžadující zdokumentování, popřípadě i zvláštní ochranu.

„Po dokončení lokáních oprav omítkových vrstev bude provedeno očištění a nový nátěr oplechovaných parapetů a říms a v závěru obnovy dostane nový nátěr celá fasáda,“ uvádí Alena Szabová. Pro obnovu fasády zvonice používá stavební firma výhradně materiál vyrobený na vápenné bázi. „Materiály i technologie realizace jednotlivých procesů obnovy jsou pravidelně kontrolovány zástupci orgánů státní památkové péče,“ uvádí Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Podle uzavřené smlouvy o dílo má být obnova pláště městské zvonice dokončena do konce srpna tohoto roku. Fasáda městské zvonice se naposledy opravovala v roce 2003, kdy byl obnoven pouze fasádní nátěr. Ještě předtím, v roce 2002, došlo ke kompletnímu sejmutí nevhodné vápenocementové omítky z přízemní části zvonice. V roce 2004 ji nahradila tzv. historická vápenná omítka s přiznáním nárožní kamenné vazby. Tato úprava zůstala na zvonici dodnes. „O tom, jestli zde zůstane i nadále, rozhodne restaurátor. Zvažované řešení obnovy fasády přízemí zvonice totiž opět připouští omítnutí kamenného nároží, což by znamenalo návrat do podoby zvonice známé z konce 20. století,“ uzavírá Alena Szabová.

Není to jediná oprava památkově chráněných objektů, která se pro tento rok chystá v rámci Programu regenerace Městské památkové zóny Vimperk. Ze zbylých 175 tisíc poskytnutých tímto dotačním programem zrekonstruuje Římskokatolická farnost Vimperk šindelovou střechu na místním kostele Navštívení Panny Marie.

 

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

oprava fasády městské zvonice

Aktuality

23.7.2019

Jaká bude letní scéna a arboretum?

19.7.2019

Výměna výtahů ve vlastnictví města

Město Vimperk k měsíci červenci 2019 zrealizovalo výstavbu jedenácti výtahů ve vlastnictví Města Vimperk v hodnotě 9,27 mil. Kč bez DPH.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku