Městská zvonice bude mít během prázdnin novou fasádu

Novou fasádu bude mít po prázdninách městská zvonice ve Vimperku, která je společně s kostelem Navštívení Panny Marie dominantou starého města. Oprava vyjde na téměř 1,2 milionu korun, z toho 480 tisíc korun bude vykryto z prostředků Ministerstva kultury, které město Vimperk získalo z Programu regenerace Městské památkové zóny Vimperk.

„Pracovníci stavební firmy odstraňují nesoudržné či jinak poškozené části fasády a provádí jejich lokální opravy. Součástí obnovy je zároveň odstranění a oprava biologicky napadených omítkových vrstev a celoplošná obnova nátěru fasády,“ uvedla Alena Szabová z odboru Investic a údržby Města Vimperk. Během oprav je průběžně přítomný i restaurátor, který zajišťuje doplňující sondáž a restaurátorský průzkum pro případ, že by se v místech lokálních oprav vyskytovaly nějaké původní malby vyžadující zdokumentování, popřípadě i zvláštní ochranu.

„Po dokončení lokáních oprav omítkových vrstev bude provedeno očištění a nový nátěr oplechovaných parapetů a říms a v závěru obnovy dostane nový nátěr celá fasáda,“ uvádí Alena Szabová. Pro obnovu fasády zvonice používá stavební firma výhradně materiál vyrobený na vápenné bázi. „Materiály i technologie realizace jednotlivých procesů obnovy jsou pravidelně kontrolovány zástupci orgánů státní památkové péče,“ uvádí Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Podle uzavřené smlouvy o dílo má být obnova pláště městské zvonice dokončena do konce srpna tohoto roku. Fasáda městské zvonice se naposledy opravovala v roce 2003, kdy byl obnoven pouze fasádní nátěr. Ještě předtím, v roce 2002, došlo ke kompletnímu sejmutí nevhodné vápenocementové omítky z přízemní části zvonice. V roce 2004 ji nahradila tzv. historická vápenná omítka s přiznáním nárožní kamenné vazby. Tato úprava zůstala na zvonici dodnes. „O tom, jestli zde zůstane i nadále, rozhodne restaurátor. Zvažované řešení obnovy fasády přízemí zvonice totiž opět připouští omítnutí kamenného nároží, což by znamenalo návrat do podoby zvonice známé z konce 20. století,“ uzavírá Alena Szabová.

Není to jediná oprava památkově chráněných objektů, která se pro tento rok chystá v rámci Programu regenerace Městské památkové zóny Vimperk. Ze zbylých 175 tisíc poskytnutých tímto dotačním programem zrekonstruuje Římskokatolická farnost Vimperk šindelovou střechu na místním kostele Navštívení Panny Marie.

 

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

oprava fasády městské zvonice

Aktuality

19.11.2019

Město Kašperské Hory vylašuje výběrové řízení na obsazení pozice jednatel společnosti Statek Kašperské Hory s.r.o.

Přihlášky do výběrového řízení je možné zaslat do 4. prosince 2019 do 12.00 hodin na adresu: Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, k rukám starostky města Bohuslavy Bernardové, nebo na e-mail: starosta@kasphory.cz. Obálku s listinnými přihláškami zájemce výrazně označí „VŘ STATEK - NEOTEVÍRAT“, do předmětu zprávy e-mailu napíše „VŘ STATEK“.

14.11.2019

Nabídka volného pozemku k prodeji určeného k zahrádkaření.

Oznamujeme všem zájemcům, kteří mají zájem o odkoupení pozemku od města Vimperk k zahrádkaření, že v současné době město nabízí jeden volný pozemek.

8.11.2019

Zasedání bytové komise

Zasedání bytové komise proběhne dne 19.11.2019 ve 14.00 h v budově bývalé lesnické školy ve Vimperku.

31.10.2019

Odprodej nepotřebného movitého majetku města

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu k podání nabídek na odprodej nepotřebného movitého majetku – bio drtiče kompostéru ZAGO EcoGreen 13 SD a 2 ks oceloplechových kontejnerů typu ABROLL.

29.10.2019

Územní studie krajiny Jihočeského kraje mapuje, jak vnímáme své okolí

Krajský úřad Jihočeského kraje v letošním roce začal pořizovat Územní studii krajiny Jihočeského kraje (dále jen „ÚSK“). ÚSK je důležitým územně plánovacím podkladem, který bude sloužit k aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje, zpracování územních plánů obcí a pro další rozhodování v krajině.

23.10.2019

NABÍDKA PRONÁJMU - ZŠ Vimperk

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory. V současné době zubní ordinace. Čekárna, ordinace, sklad, sociální zařízení. K dispozici od 1. 2. 2020. Bližší informace na telefonním čísle 388 412 205 nebo v ředitelně školy.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku