Městská zvonice bude mít během prázdnin novou fasádu

Novou fasádu bude mít po prázdninách městská zvonice ve Vimperku, která je společně s kostelem Navštívení Panny Marie dominantou starého města. Oprava vyjde na téměř 1,2 milionu korun, z toho 480 tisíc korun bude vykryto z prostředků Ministerstva kultury, které město Vimperk získalo z Programu regenerace Městské památkové zóny Vimperk.

„Pracovníci stavební firmy odstraňují nesoudržné či jinak poškozené části fasády a provádí jejich lokální opravy. Součástí obnovy je zároveň odstranění a oprava biologicky napadených omítkových vrstev a celoplošná obnova nátěru fasády,“ uvedla Alena Szabová z odboru Investic a údržby Města Vimperk. Během oprav je průběžně přítomný i restaurátor, který zajišťuje doplňující sondáž a restaurátorský průzkum pro případ, že by se v místech lokálních oprav vyskytovaly nějaké původní malby vyžadující zdokumentování, popřípadě i zvláštní ochranu.

„Po dokončení lokáních oprav omítkových vrstev bude provedeno očištění a nový nátěr oplechovaných parapetů a říms a v závěru obnovy dostane nový nátěr celá fasáda,“ uvádí Alena Szabová. Pro obnovu fasády zvonice používá stavební firma výhradně materiál vyrobený na vápenné bázi. „Materiály i technologie realizace jednotlivých procesů obnovy jsou pravidelně kontrolovány zástupci orgánů státní památkové péče,“ uvádí Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Podle uzavřené smlouvy o dílo má být obnova pláště městské zvonice dokončena do konce srpna tohoto roku. Fasáda městské zvonice se naposledy opravovala v roce 2003, kdy byl obnoven pouze fasádní nátěr. Ještě předtím, v roce 2002, došlo ke kompletnímu sejmutí nevhodné vápenocementové omítky z přízemní části zvonice. V roce 2004 ji nahradila tzv. historická vápenná omítka s přiznáním nárožní kamenné vazby. Tato úprava zůstala na zvonici dodnes. „O tom, jestli zde zůstane i nadále, rozhodne restaurátor. Zvažované řešení obnovy fasády přízemí zvonice totiž opět připouští omítnutí kamenného nároží, což by znamenalo návrat do podoby zvonice známé z konce 20. století,“ uzavírá Alena Szabová.

Není to jediná oprava památkově chráněných objektů, která se pro tento rok chystá v rámci Programu regenerace Městské památkové zóny Vimperk. Ze zbylých 175 tisíc poskytnutých tímto dotačním programem zrekonstruuje Římskokatolická farnost Vimperk šindelovou střechu na místním kostele Navštívení Panny Marie.

 

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

oprava fasády městské zvonice

Aktuality

30.6.2019

Mobilní rozhlas

1. května spustilo město Vimperk aplikaci Mobilní Rozhlas. Jedná se moderní nástroj komunikace místní samosprávy s občany a návštěvníky města.

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

31.5.2019

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2019/1

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společensky prospěšných aktivit.

24.5.2019

Nejsi v tom sám!

Portus Prachatice, o.p.s. od ledna 2019 realizuje projekt „NEJSI V TOM SÁM!“, který je zaměřen na pomoc lidem, kteří se doma starají o někoho z rodiny.

24.5.2019

Most naděje na osmi kolech

Vladislava Nosková, DiS. a Bc. Monika Sobotíková – sympatické mladé dámy, které společnými silami zajišťují terénní službu Most naděje Farní charity Prachatice. Spíše, než v kanceláři je potkáte na cestách. Do terénu vyrážejí každý den. Míří za svými klienty do obcí na Prachaticku a Vimpersku.

22.5.2019

Desátý ročník Vimperské akademie seniorů slavnostně zakončen

Celkem 97 seniorů (ze 111 přihlášených), kteří absolvovali minimálně 5 ze 7 přednášek, obdrželo z rukou starostky Ing. Jaroslavy Martanové a místostarosty Mgr. Zdeňka Kuncla certifikát a malý dárek – keramický hrnek Vimperk.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku