Městská zvonice bude mít během prázdnin novou fasádu

Novou fasádu bude mít po prázdninách městská zvonice ve Vimperku, která je společně s kostelem Navštívení Panny Marie dominantou starého města. Oprava vyjde na téměř 1,2 milionu korun, z toho 480 tisíc korun bude vykryto z prostředků Ministerstva kultury, které město Vimperk získalo z Programu regenerace Městské památkové zóny Vimperk.

„Pracovníci stavební firmy odstraňují nesoudržné či jinak poškozené části fasády a provádí jejich lokální opravy. Součástí obnovy je zároveň odstranění a oprava biologicky napadených omítkových vrstev a celoplošná obnova nátěru fasády,“ uvedla Alena Szabová z odboru Investic a údržby Města Vimperk. Během oprav je průběžně přítomný i restaurátor, který zajišťuje doplňující sondáž a restaurátorský průzkum pro případ, že by se v místech lokálních oprav vyskytovaly nějaké původní malby vyžadující zdokumentování, popřípadě i zvláštní ochranu.

„Po dokončení lokáních oprav omítkových vrstev bude provedeno očištění a nový nátěr oplechovaných parapetů a říms a v závěru obnovy dostane nový nátěr celá fasáda,“ uvádí Alena Szabová. Pro obnovu fasády zvonice používá stavební firma výhradně materiál vyrobený na vápenné bázi. „Materiály i technologie realizace jednotlivých procesů obnovy jsou pravidelně kontrolovány zástupci orgánů státní památkové péče,“ uvádí Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Podle uzavřené smlouvy o dílo má být obnova pláště městské zvonice dokončena do konce srpna tohoto roku. Fasáda městské zvonice se naposledy opravovala v roce 2003, kdy byl obnoven pouze fasádní nátěr. Ještě předtím, v roce 2002, došlo ke kompletnímu sejmutí nevhodné vápenocementové omítky z přízemní části zvonice. V roce 2004 ji nahradila tzv. historická vápenná omítka s přiznáním nárožní kamenné vazby. Tato úprava zůstala na zvonici dodnes. „O tom, jestli zde zůstane i nadále, rozhodne restaurátor. Zvažované řešení obnovy fasády přízemí zvonice totiž opět připouští omítnutí kamenného nároží, což by znamenalo návrat do podoby zvonice známé z konce 20. století,“ uzavírá Alena Szabová.

Není to jediná oprava památkově chráněných objektů, která se pro tento rok chystá v rámci Programu regenerace Městské památkové zóny Vimperk. Ze zbylých 175 tisíc poskytnutých tímto dotačním programem zrekonstruuje Římskokatolická farnost Vimperk šindelovou střechu na místním kostele Navštívení Panny Marie.

 

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

oprava fasády městské zvonice

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku