Městská správa domů snížila svým nájemníkům zálohy na služby a energie

Městská správa domů, s.r.o. jako správce městských bytů v současné době snížila nájemcům bytů zálohy na služby. Reaguje tak na výsledek vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů za rok 2014.

„Stanovení zálohy na služby reaguje na vyúčtování služeb za rok 2014 a vysoké přeplatky v částkách nad 7-8 tis. korun. Důležitý je také vývoj klimatických podmínek od ledna 2015 do května 2015. Zálohy snižujeme na základě znění Zákona 67/2013 Sb., §4, kdy poskytovatel služeb má právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu,“ uvádí Daniel Kaifer, jednatel společnosti Městská správa domů, s.r.o. s tím, že zálohy jsou stanoveny jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku. „Zálohy jsou optimálně upraveny od června do prosince 1/12-tinou předpokládaných nákladů a zálohy od ledna do května jsou vybrány v původní neupravené výši,“ doplňuje Daniel Kaifer.

V případě, že klimatické podmínky v druhé polovině roku 2015 budou odlišné od teplotního průměru, tzn. že bude výrazně chladněji, než je v této části roku zvykem, a bude tak třeba více topit, MěSD, s.r.o. adekvátně zareaguje zpětnou úpravou záloh u každého nájemce. To se týká i spotřeby teplé a studené vody. „Spotřebu vody v bytech lze díky instalaci radiových vodoměrů odečítat zhruba jednou za měsíc. To dovoluje pružně reagovat na případné změny,“ vysvětluje Daniel Kaifer.

Spotřebu studené a teplé vody může každý nájemce bytu sledovat na svém vlastním bytovém vodoměru, v případě výrazné změny spotřeby je možné reagovat úpravou záloh.

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

Aktuality

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku