Městská správa domů snížila svým nájemníkům zálohy na služby a energie

Městská správa domů, s.r.o. jako správce městských bytů v současné době snížila nájemcům bytů zálohy na služby. Reaguje tak na výsledek vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů za rok 2014.

„Stanovení zálohy na služby reaguje na vyúčtování služeb za rok 2014 a vysoké přeplatky v částkách nad 7-8 tis. korun. Důležitý je také vývoj klimatických podmínek od ledna 2015 do května 2015. Zálohy snižujeme na základě znění Zákona 67/2013 Sb., §4, kdy poskytovatel služeb má právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu,“ uvádí Daniel Kaifer, jednatel společnosti Městská správa domů, s.r.o. s tím, že zálohy jsou stanoveny jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku. „Zálohy jsou optimálně upraveny od června do prosince 1/12-tinou předpokládaných nákladů a zálohy od ledna do května jsou vybrány v původní neupravené výši,“ doplňuje Daniel Kaifer.

V případě, že klimatické podmínky v druhé polovině roku 2015 budou odlišné od teplotního průměru, tzn. že bude výrazně chladněji, než je v této části roku zvykem, a bude tak třeba více topit, MěSD, s.r.o. adekvátně zareaguje zpětnou úpravou záloh u každého nájemce. To se týká i spotřeby teplé a studené vody. „Spotřebu vody v bytech lze díky instalaci radiových vodoměrů odečítat zhruba jednou za měsíc. To dovoluje pružně reagovat na případné změny,“ vysvětluje Daniel Kaifer.

Spotřebu studené a teplé vody může každý nájemce bytu sledovat na svém vlastním bytovém vodoměru, v případě výrazné změny spotřeby je možné reagovat úpravou záloh.

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku