Městská knihovna

1. máje 194, 385 01 Vimperk

E-mail: knihovna@mesto.vimperk.cz

WWW: http://www.knihovna.vimperk.cz/

 

Kontaktní osoby

vedoucí knihovny a dětské oddělení:
Eva Buryánová
tel.: 778 747 437, 380 070 060

oddělení pro dospělé:
Alžběta Bendeová (zástupce vedoucího), Mgr. Jitka Přibylová
tel.: 778 748 996, 388 411 457

Výpůjční doba pro děti:

pondělí:  12.30 - 17.00
úterý a středa:  12.30 - 16.00

 

Výpůjční doba pro dospělé:

pondělí a čtvrtek:  10.00 - 11.30,  12.30 - 18.00
úterý a středa:  10.00 - 11.30,  12.30 - 16.00

 

Internet pro čtenáře:
Veřejný internet je k dispozici ve výpůjčních hodinách knihovny.

Knihovna - vnitřek

Působnost knihovny: Městská knihovna Vimperk je komunitním centrem města, které získává, zprostředkovává a zpřístupňuje literaturu všech vědních oborů. Je místem celoživotního vzdělávání. Zajišťuje rovný přístup k informacím, kultuře a zábavě. Své veřejné knihovnické a informační služby, které vymezuje Knihovní zákon, poskytuje bez rozdílu všem občanům.

Kniha1Kniha2

Aktuality

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

28.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – pracovník pro informatiku a správu počítačové sítě

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 28.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – INFORMATIK“.

21.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru investic a údržby.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 21.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU IÚ

21.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru vnitřních věcí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 21.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU VV“.

16.2.2020

Odorizace odhalila více než 50 úniků plynu. Většina byla na zařízení odběratelů

Díky listopadové nárazové odorizaci v distribuční plynové soustavě nahlásili lidé v jižních Čechách meziměsíčně více než trojnásobné množství úniků plynu. Technici společnosti E.ON tak řešili 53 případů.

7.2.2020

Oprava ulice 1. máje se odkládá

Město Vimperk obdrželo dne 6.2.2020 rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o odvolání proti vydanému rozhodnutí o povolení stavby „Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje – 1. etapa“. Ve výroku tohoto rozhodnutí je uvedeno, že povolení se ruší a věc se vrací k novému projednání.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku