Město má nové asistenty prevence kriminality

 

V rámci Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra pro rok 2013 obdrželo město na základě podané žádosti dotaci na zřízení dvou pracovních míst asistentů prevence kriminality u Městské policie Vimperk. Jedná se o pracovní místa na dobu určitou od května do konce roku 2013. Zájemci o tuto práci prošli výběrovým řízením, do kterého se přihlásilo celkem 14 uchazečů, z uchazečů byli vybráni Jan Bílý a Karel Ferenc. Od 2. května je možné tyto dva asistenty potkat ve městě, kde budou nápomocni městské policii v dohledu nad dodržováním pořádku a veřejného soužití.

Město má nové asistenty prevence kriminality

Úlohou asistentů je obchůzková činnost podle potřeb a pokynů městské policie se zaměřením na poškozování majetku, výtržnosti, narušování občanského soužití a také dohled nad dodržováním vyhlášek města. Asistenti prevence kriminality budou také působit v lokalitách  s kumulací obyvatel sociálně nepřizpůsobivých. Rovněž bude jejich úlohou přenášet své poznatky a postřehy, náměty či stížnosti občanů vedení města a městské policie.

 

Město Vimperk

Aktuality

19.7.2019

Výměna výtahů ve vlastnictví města

Město Vimperk k měsíci červenci 2019 zrealizovalo výstavbu jedenácti výtahů ve vlastnictví Města Vimperk v hodnotě 9,27 mil. Kč bez DPH.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku