Město má nové asistenty prevence kriminality

 

V rámci Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra pro rok 2013 obdrželo město na základě podané žádosti dotaci na zřízení dvou pracovních míst asistentů prevence kriminality u Městské policie Vimperk. Jedná se o pracovní místa na dobu určitou od května do konce roku 2013. Zájemci o tuto práci prošli výběrovým řízením, do kterého se přihlásilo celkem 14 uchazečů, z uchazečů byli vybráni Jan Bílý a Karel Ferenc. Od 2. května je možné tyto dva asistenty potkat ve městě, kde budou nápomocni městské policii v dohledu nad dodržováním pořádku a veřejného soužití.

Město má nové asistenty prevence kriminality

Úlohou asistentů je obchůzková činnost podle potřeb a pokynů městské policie se zaměřením na poškozování majetku, výtržnosti, narušování občanského soužití a také dohled nad dodržováním vyhlášek města. Asistenti prevence kriminality budou také působit v lokalitách  s kumulací obyvatel sociálně nepřizpůsobivých. Rovněž bude jejich úlohou přenášet své poznatky a postřehy, náměty či stížnosti občanů vedení města a městské policie.

 

Město Vimperk

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku