Lesy za vodu

Tak by se dala nazvat směna, kterou v pondělí jednohlasně schválilo vimperské zastupitelstvo. Jednatel Městských lesů Stanislav Hlava předložil návrh, kterým město získá vodárnu a vodovodní řád zásobující obec Lipku. Dosavadní majitel, kterým jsou lesy ČR, odmítl převést vodovodní systém v hodnotě více než tři milióny korun bezplatně a tak se jako nejvhodnější zdá, směnit ho za obecní lesy, které jsou roztroušeny, či obklopeny lesy státními. „Touto směnou by se pouze napravily nesmyslné majetkové vztahy, kdy vodovod vlastní ten, kdo ho nepotřebuje a ani není k takovýmto účelům zřízen “ uvedl důvod transakce Stanislav Hlava. Jedním z návrhů bylo, nechat vodovod Lesům do doby, než jim dojde trpělivost a sami se zařízení rádi zbaví zdarma. „To by ale spíše znamenalo, že Lesy budou nuceny promítnou veškeré náklady na údržbu tohoto zařízení do ceny vody a ta může vystoupat neúměrně vysoko,“ reagoval na návrh místostarosta Jaroslav Zámečník. Po získání by vodovodní systém obhospodařovala stejná společnost, která zajišťuje služby spojené s životodárnou tekutinou i ve Vimperku.

Jaroslav Pulkrábek (vyšlo v Listech Prachaticka 15.3.06)

lesy za vodu

Foto: Stanislav Hlava přednesl zastupitelům návrh směny, kterým by město získalo vodovodní systém zásobující obec Lipku.

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku