Město Vimperk    Aktuality    2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

Dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku. Součástí stavby bude úprava jednosměrného úseku ul. 1. máje ve směru silnice I/4 na obousměrnou komunikaci. Z budoucího kruhového objezdu tak bude možné vyjet přímo směrem na Strakonice. Další změnou bude vznik odbočovacího pruhu pro návštěvníky čerpací stanice.
Hlavním důvodem přestavby je nevyhovující stav průsečné křižovatky s ohledem na bezpečnost silničního provozu. Celková délka úpravy silnice činí 0,25 km. Maximální termín realizace díla je do 30.09.2019.
Stavba bude realizována ve sdružení zadavatelů a to Jihočeského kraje a Města Vimperk.
V rámci zadávacího řízení byla předložena nejvýhodnější nabídka společností STRABAG, a.s.
Celkové náklady stavby jsou 26 120 625 Kč vč. DPH. Město Vimperk se podílí částkou 7 091 370 Kč. V objemu prací jsou zahrnuty místní komunikace (ulice 1. Máje), účelové komunikace (napojení parkovišť), chodníky, přeložka vodovodu, veřejné osvětlení a vegetační úpravy. Jihočeský kraj se podílí částkou 19 029 255 Kč. V objemu prací jsou zahrnuty všeobecné konstrukční práce, napojení silnice I/4 (ulice 1. máje), okružní křižovatka, dopravní inženýrské opatření, dešťová kanalizace, zatrubnění vodního toku, přeložka sdělovacích vedení.
Stavba bude prováděna ve třech etapách, tak aby v průběhu výstavby byla v co největší míře zachována obslužnost okolních komunikací. Během druhé a třetí etapy bude doprava usměrňována semaforovými soupravami. V průběhu stavby nedojde k uzavření přilehlé čerpací stanice RoBiN OIL s.r.o.
V rámci první etapy, která by měla trvat do konce května, bude provedena uzavírka od výjezdu z čerpací stanice směrem na Strakonice. Z čerpací stanice se tak bude muset vyjíždět zpět do města. Výjezd od nákupního střediska bude také omezen a to pouze jedním směrem, kterým se vjíždí.
Tato stavba pro nás bude prioritou a vynasnažíme se pro plynulost prací a dodržování časového harmonogramu udělat vše, co jsme schopni z pozice zadavatele prací udělat.

Zdeněk Kuncl
Město Vimperk

Fišerka
Fišerka
Fišerka

Aktuality

31.3.2020

Koronavirus - preventivní informace

Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost. Na čísle 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů, se dozvíte základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v případě, že máte důvodné podezření na nákazu.

20.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka úředníka – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odborný sociální pracovník úseku sociálně-právní ochrany dětí – kurátor pro děti a mládež

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 20.03.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ–ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ-KURÁTOR“

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

2.3.2020

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 02.03.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku