Město Vimperk    Aktuality    2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

Dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku. Součástí stavby bude úprava jednosměrného úseku ul. 1. máje ve směru silnice I/4 na obousměrnou komunikaci. Z budoucího kruhového objezdu tak bude možné vyjet přímo směrem na Strakonice. Další změnou bude vznik odbočovacího pruhu pro návštěvníky čerpací stanice.
Hlavním důvodem přestavby je nevyhovující stav průsečné křižovatky s ohledem na bezpečnost silničního provozu. Celková délka úpravy silnice činí 0,25 km. Maximální termín realizace díla je do 30.09.2019.
Stavba bude realizována ve sdružení zadavatelů a to Jihočeského kraje a Města Vimperk.
V rámci zadávacího řízení byla předložena nejvýhodnější nabídka společností STRABAG, a.s.
Celkové náklady stavby jsou 26 120 625 Kč vč. DPH. Město Vimperk se podílí částkou 7 091 370 Kč. V objemu prací jsou zahrnuty místní komunikace (ulice 1. Máje), účelové komunikace (napojení parkovišť), chodníky, přeložka vodovodu, veřejné osvětlení a vegetační úpravy. Jihočeský kraj se podílí částkou 19 029 255 Kč. V objemu prací jsou zahrnuty všeobecné konstrukční práce, napojení silnice I/4 (ulice 1. máje), okružní křižovatka, dopravní inženýrské opatření, dešťová kanalizace, zatrubnění vodního toku, přeložka sdělovacích vedení.
Stavba bude prováděna ve třech etapách, tak aby v průběhu výstavby byla v co největší míře zachována obslužnost okolních komunikací. Během druhé a třetí etapy bude doprava usměrňována semaforovými soupravami. V průběhu stavby nedojde k uzavření přilehlé čerpací stanice RoBiN OIL s.r.o.
V rámci první etapy, která by měla trvat do konce května, bude provedena uzavírka od výjezdu z čerpací stanice směrem na Strakonice. Z čerpací stanice se tak bude muset vyjíždět zpět do města. Výjezd od nákupního střediska bude také omezen a to pouze jedním směrem, kterým se vjíždí.
Tato stavba pro nás bude prioritou a vynasnažíme se pro plynulost prací a dodržování časového harmonogramu udělat vše, co jsme schopni z pozice zadavatele prací udělat.

Zdeněk Kuncl
Město Vimperk

Fišerka
Fišerka
Fišerka

Aktuality

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku