Krajský úřad provádí průzkum zájmu občanů Jihočeského kraje o tzv. „kotlíkovou dotaci" 

Od 1. července mají všechny kraje možnost vstoupit do další fáze kotlíkových dotací. Schválená výše alokace pro Společný program na podporu výměny kotlů (dále „Program") pro rok 2013 je 80 mil. Kč.  Program je založen na principu, že stejnou částkou přispívá ministerstvo a stejnou částkou kraj.

Princip administrace žádostí je po vzoru společného programu s Moravskoslezským krajem stejný - přijaté žádosti se rozdělí rovným dílem k administraci mezi Státní fond životního prostředí ČR (dále „Fond") a příslušný kraj. Odpovědné orgány těchto institucí rozhodnou o udělení podpory jimi administrovaných žádostí taktéž samostatně. 

Cílem Programu je zabezpečení realizace opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší především v obcích z „malých" spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. Jedná se o nízkoemisní kotel splňující úrovně emisí a minimální účinnost dle ČSN EN 303-5 emisní třídy 3 s max. výkonem 50 kW na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu (tzn. samostatně na uhlí nebo biomasu anebo kombinace uhlí a biomasy) s plně automatizovaným přikládáním, který neumožňuje bez úprav ruční přikládání.

Předmětem podpory je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v nemovitostech užívaných k trvalému bydlení na území příslušného kraje dle společně vyhlášené výzvy Ministerstva životního prostředí („MŽP"). 

Výše dotace v závislosti na typu pořízeného nového účinného nízkoemisního tepelného zdroje (dále též „kotel") bude specifikována výzvou. Dotace by měla činit 50% z pořizovací ceny nízkoemisního kotle, maximální výše dotace bude 40 000 Kč na jeden kotel.

 

Pokud máte zájem a pořízení kotle a vlastníte nemovitost na území jihočeského kraje, zašlete prosím Vaše jméno, příjmení a název obce na e-mail: pacakova@kraj-jihocesky.cz nebo kojanova@kraj-jihocesky.cz, případně se obraťte na Váši obec s rozšířenou působností.

Tento průzkum není žádostí o dotaci!

Aktuality

4.7.2019

Máte nápad na zlepšení do 100 tisíc?

Žijete ve Vimperku či osadách a vidíte kolem sebe místa, která by se mohla změnit k lepšímu? Právě jsme na začátku prvního ročníku projektu “Tvoříme Vimperk”, díky kterému můžete sami navrhnout změnu k lepšímu.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku