Krajský úřad provádí průzkum zájmu občanů Jihočeského kraje o tzv. „kotlíkovou dotaci" 

Od 1. července mají všechny kraje možnost vstoupit do další fáze kotlíkových dotací. Schválená výše alokace pro Společný program na podporu výměny kotlů (dále „Program") pro rok 2013 je 80 mil. Kč.  Program je založen na principu, že stejnou částkou přispívá ministerstvo a stejnou částkou kraj.

Princip administrace žádostí je po vzoru společného programu s Moravskoslezským krajem stejný - přijaté žádosti se rozdělí rovným dílem k administraci mezi Státní fond životního prostředí ČR (dále „Fond") a příslušný kraj. Odpovědné orgány těchto institucí rozhodnou o udělení podpory jimi administrovaných žádostí taktéž samostatně. 

Cílem Programu je zabezpečení realizace opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší především v obcích z „malých" spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. Jedná se o nízkoemisní kotel splňující úrovně emisí a minimální účinnost dle ČSN EN 303-5 emisní třídy 3 s max. výkonem 50 kW na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu (tzn. samostatně na uhlí nebo biomasu anebo kombinace uhlí a biomasy) s plně automatizovaným přikládáním, který neumožňuje bez úprav ruční přikládání.

Předmětem podpory je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v nemovitostech užívaných k trvalému bydlení na území příslušného kraje dle společně vyhlášené výzvy Ministerstva životního prostředí („MŽP"). 

Výše dotace v závislosti na typu pořízeného nového účinného nízkoemisního tepelného zdroje (dále též „kotel") bude specifikována výzvou. Dotace by měla činit 50% z pořizovací ceny nízkoemisního kotle, maximální výše dotace bude 40 000 Kč na jeden kotel.

 

Pokud máte zájem a pořízení kotle a vlastníte nemovitost na území jihočeského kraje, zašlete prosím Vaše jméno, příjmení a název obce na e-mail: pacakova@kraj-jihocesky.cz nebo kojanova@kraj-jihocesky.cz, případně se obraťte na Váši obec s rozšířenou působností.

Tento průzkum není žádostí o dotaci!

Aktuality

30.6.2019

Mobilní rozhlas

1. května spustilo město Vimperk aplikaci Mobilní Rozhlas. Jedná se moderní nástroj komunikace místní samosprávy s občany a návštěvníky města.

31.5.2019

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2019/1

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společensky prospěšných aktivit.

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

24.5.2019

Nejsi v tom sám!

Portus Prachatice, o.p.s. od ledna 2019 realizuje projekt „NEJSI V TOM SÁM!“, který je zaměřen na pomoc lidem, kteří se doma starají o někoho z rodiny.

24.5.2019

Most naděje na osmi kolech

Vladislava Nosková, DiS. a Bc. Monika Sobotíková – sympatické mladé dámy, které společnými silami zajišťují terénní službu Most naděje Farní charity Prachatice. Spíše, než v kanceláři je potkáte na cestách. Do terénu vyrážejí každý den. Míří za svými klienty do obcí na Prachaticku a Vimpersku.

22.5.2019

Desátý ročník Vimperské akademie seniorů slavnostně zakončen

Celkem 97 seniorů (ze 111 přihlášených), kteří absolvovali minimálně 5 ze 7 přednášek, obdrželo z rukou starostky Ing. Jaroslavy Martanové a místostarosty Mgr. Zdeňka Kuncla certifikát a malý dárek – keramický hrnek Vimperk.

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku