Aktualita


Jedno malé vítězství „Občanského sdružení Stanislavy Chumanové"

a vlastně i nás všech

 

Ve Vimperku si v posledních dvou měsících nebylo možné nevšimnout, že v hotelu Zlatá Hvězda se spolu sešli mladší i starší lidé a společně se protancovali dvěma diskotékami, na kterých hrál legendární vimperský DJ Štěpán Smutný.

 

Tyto dvě noci ale s sebou nesly ještě jinou náplň než jen pouhou zábavu. Ve Vimperku byly uspořádány dvě první charitativní diskotéky a lze s jistotou říci, že jejich výsledek je obrovským úspěchem pořadatelů i všech zúčastněných. Za organizátory, členy sdružení, to byl dobrý nápad, že jménem Stáni Chumanové budou uspořádány akce, na kterých by se Stáňa sama ráda bavila, a jejichž výtěžek bude věnován na dobročinné účely. Nemenší zásluhu si z těchto diskoték odnesli i jejich účastníci, jejichž přispěním bylo na účet Občanského sdružení Stanislavy Chumanové připsáno 21.034,- Kč a 14.980,- Kč. Spolu s příspěvkem z prodeje kalendáře „Dívka Šumavy" ve výši 6.500,- Kč bude zůstatek na účtu sdružení úctyhodných 60.084,- Kč!

 

Nelze nic jiného - než upřímně poděkovat všem, kteří se finančně i svou pomocí zasloužili o to, aby sdružení mohlo informovat o tak skvělém výsledku své činnosti. Těm, kterým patří další velké díky, jsou pánové Štěpán Smutný a Zdeněk Kutil. Pan Smutný hrál na první diskotéce a sál hotelu Zlatá Hvězda byl sdružení na oba večery bezplatně zapůjčen právě panem Kutilem. Poděkování je nutné vyjádřit i Cukrárně Pod Zámkem za sladké občerstvení poskytnuté zdarma na druhou diskotéku a všem těm, kteří pomáhali s přípravou a organizací obou večerů.

 

Na poslední schůzce Občanského sdružení Stanislavy Chumanové, která se uskutečnila 11. 2. 2010, se jednalo o tom, jak naložit s výše zmíněnými finančními prostředky. Sdružení bylo založeno s úmyslem pomáhat na místech a v situacích, kde si lidé z Vimperka a jeho blízkého okolí sami pomoci nemohou. V souladu s tímto cílem bylo rozhodnuto, že bude pro vimperskou nemocnici zakoupen zvedák pro koupání nepohyblivých pacientů.

 

diskotéka sdružení SCh

diskotéka sdružení SCh

diskotéka sdružení SCh

Fotografie z velmi úspěšné charitativní diskotéky

 

Využití takového nástroje zcela odpovídá cílům činnosti sdružení. Jeho cena přesahuje 60 tisíc Kč a vzhledem k tomu, že bude zakoupen sdružením, zůstane i po svém přemístění v jeho majetku. Vimperské nemocnici bude zapůjčen a smlouva o jeho zapůjčení bude pravidelně obnovována. Funkce zvedáku bude velice prospěšná pro pacienty nemocnice i jejich ošetřovatele. Pacient se dostane do vany mnohem snadněji a ošetřovatelé budou moci zajistit, aby k tomu došlo bezpečně a bez jejich často příliš velké námahy. Zaměstnanci Vimperské nemocnice tento nástroj již znají - měli jej na čas půjčený z příbramské nemocnice.

 

Na schůzce sdružení byly projednány i další dva body. V tomto roce bude podle Hany Šimkové znovu udělena „Cena Stanislavy Chumanové" pro malého vítěze dětské výtvarné soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Město Vimperk v rámci mezinárodního filmového festivalu o zvířatech NaturVision.

Renata Lešková pak také navrhla vytvořit internetové stránky sdružení. I zde půjde o spolupráci s mladými lidmi - webové stránky by mohli vytvořit studenti vimperského gymnázia v rámci své výuky. Na nových webových stránkách budou moci všichni zájemci, kteří činnost sdružení sledují, nacházet aktuální informace o výsledcích jeho činnosti, připravovaných akcích a dalších plánech.

 

Plány, jež sdružení svou činností sleduje, by skutečně měly spojovat místní obyvatele v zájmu dobrých a prospěšných cílů. Už nyní je zřetelné, že v důsledku této snahy se mohou občané Vimperska scházet a spojovat své úsilí. To, že to skutečně dělají, je nakonec mnohem větším úspěchem než cokoli jiného.

 

Pokračujme tedy společně v tom, co jsme v tomto roce tak úspěšně zahájili. Solidarita se slabšími, nabídnutá pomoc i schopnost se společně dobře bavit je něčím, co důstojně připomíná památku Stáni Chumanové a co nám zároveň ukazuje, že i v malém městě můžeme společně dělat velké a poctivé věci.

 

Chcete-li se stát členy sdružení, obraťte se na kteréhokoli člena sdružení. Chcete-li podporovat činnost sdružení finančně, pak posílejte své příspěvky na účet číslo 27-7823390427/0100. Za všechny formy podpory Vám členové sdružení velice děkují.

 

Věra Vávrová.  

 

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku