Je Vimperk skutečně druhým Šluknovem?

V médiích se v poslední době skloňovalo naše město bohužel hlavně negativně, a to v souvislosti s problematikou nepřizpůsobivých občanů, Romů. Vimperk byl dokonce přirovnán ke Šluknovu. S ohledem na současnou situaci ve městě jsem přesvědčen, že toto přirovnání je nadsazené. Samozřejmě si však plně uvědomujeme problémy, které chování některých Romů způsobuje. Ať už se jedná o kriminální činnost nebo obtěžování pokřikováním, nadávkami či vyzývavým chováním.

 

Vedení města přijalo řadu opatření, která by podle našeho názoru měla situaci zlepšit. Jedná se především o posílení hlídek městské policie - v problémových odpoledních a večerních hodinách jsou ve městě dvě dvoučlenné hlídky. Zvyšuje se i intenzita kontrolní činnosti státní policie, po jednání s krajským ředitelem Policie ČR se jejich činnost více zaměří na vlastní město. Spolupráce mezi městskou a státní policií je na velmi dobré úrovni a společnou organizací hlídkové služby je zajištěn zvýšený dohled v problémových lokalitách.

Příslušníci policejních útvarů dále ve spolupráci s odborem sociálních věcí provedli několik kontrol zaměřených na podmínky, ve kterých žijí malé děti. Při těchto kontrolách byly mimo jiné zjištěny okolnosti, které budou využity ke snížení dalších nežádoucích jevů ve městě. Jednali jsme s majitelem domu v Pasovské ulici naproti starým tiskárnám, ve kterém se zdržují problémoví Romové, a tento nám přislíbil jejich vystěhování do konce listopadu. Na řešení jeho problému se teď podílí městská policie.

 

O řešení situace týkající se drog jsme požádali Národní protidrogovou centrálu, protože tato oblast je mimo kompetence městské policie i místního oddělení Policie ČR. Na jednání zastupitelstva se projednávala i možnost najmout si na určité období bezpečnostní agenturu, nebylo to však při hlasování odsouhlaseno. Na prosincovém jednání zastupitelstva bude projednávána vyhláška omezující počet heren ve Vimperku.

 

Zdá se, že problematiku nepřizpůsobivých občanů a kriminality chce řešit i druhá strana - zástupci romské komunity, kteří nás oslovili s nabídkou pomoci. Jménem města jsme je požádali, ať si v první řadě udělají pořádek sami mezi sebou a srovnají si ostatní Romy, za které se údajně stydí. Věříme, že pokud to myslí vážně, pomohou tím nám i sobě nejvíce; už jen pro to, že vzájemný respekt uvnitř jejich komunity funguje lépe než z vnějšku dávané příkazy.

 

Nakonec chci tímto článkem dementovat nepodložené fámy, které v internetových diskuzích často vedení města obviňovaly, že se chystá do svých domů za různě vysoké peněžní částky nastěhovat Romy z jiných oblastí České republiky i Slovenska. Jakákoliv tvrzení ohledně odměňování města za „vítání" nepřizpůsobivých mají jen sloužit ke zvýšení napětí mezi občany a jsou nepravdivá. Město má i poměrně přísná pravidla pro přidělování bytů, jednou z podmínek je i nejméně dvouletý trvalý pobyt ve Vimperku a výjimka je možná jen na základě žádosti zaměstnavatele v případě, že se jedná o důležitého specialistu např. učitele, lékaře či jiného odborného pracovníka. Jinou věcí je pronajímání soukromých bytů, které je záležitostí pouze jejich majitelů a město do toho nemůže zasahovat.

 

Ke zlepšení současné situace je potřeba, aby přispěli všichni občané Vimperka. Nahlaste každé problémové chování naší městské policii nebo státní policii, oni se tím budou zabývat.  Volat můžete na bezplatná telefonní čísla. Kriminalita ve Vimperku podle statistik stále ještě patří k nejnižším v kraji, což může být způsobeno právě neoznamováním trestné činnosti.

Zároveň je důležité zamezit neopodstatněné panice, která se mezi občany rychle šíří a je často vyvolávána nepravdivými sděleními v médiích a umělými kauzami. Na druhé straně jsme si plně vědomi skutečnosti, že se naši občané necítí ve městě bezpečně a tento pocit nebezpečí v určitých částech města je vyvolán pohybem osob, jež pokřikují, nadávají a provokují svým chování. Vedení města ani policisté tuto situaci nepodceňují. Uděláme vše pro to, aby byl Vimperk klidným místem pro život občanů, jež žijí spořádaným, slušným životem bez páchání kriminální činnosti či drobných přestupků, a nedošlo k vyhrocení problémů jako ve zmiňovaném Šluknově. Všichni problémoví lidé si musí uvědomit, že jejich nestandardní chování je proti pravidlům společnosti, v které žijí, a jejich chování není ničím omluvitelné. Jasný a čitelný postoj vedení města a složek policie musí být srozumitelný pro všechny extrémní strany společnosti. Nechceme řešit situaci přikláněním se k jedné či druhé straně. Máme k tomu dostatek vůle i své prostředky.

 

Ing. Bohumil Petrášek - starosta města

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku