Jarní dobročinný bazar

V sobotu 27. 4. 2013 proběhl druhý charitativní bazar Občanského sdružení Stanislavy Chumanové s výtěžkem ve výši 11.500 Kč, který bude použit na financování "Parku pro seniory" ve Sklářské ulici ve Vimperku, jehož realizace proběhne v nejbližší době. 

 

Velké díky patří všem, kteří se na přípravě jarního bazaru podíleli, zejména děkujeme paní Marcele Budínské, která nám opět bezplatně zapůjčila prostory pro konání bazaru. 

 

Děkujeme také všem dárcům přineseného zboží i těm, kteří si přišli nakoupit či se jen podívat a přispěli finanční částkou do naší charitativní pokladny.

 

Jitka Bošková

Občanské sdružení Stanislavy Chumanové

http://www.obcanskesdruzenischumanove.estranky.cz/

 

Aktuality

19.7.2019

Výměna výtahů ve vlastnictví města

Město Vimperk k měsíci červenci 2019 zrealizovalo výstavbu jedenácti výtahů ve vlastnictví Města Vimperk v hodnotě 9,27 mil. Kč bez DPH.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku