Město Vimperk    Aktuality    2019

Investiční akce ve druhém pololetí

Po projektové přípravě některých akcí a výběrových řízeních začne město ve druhém pololetí realizovat řadu důležitých investičních akcí.

Mezi klíčové investiční oblasti patří naše školy. Větší investice zde však mohou probíhat výhradně o letních prázdninách, kdy je v budovách přerušen hlavní provoz, a tomu proto odpovídají i časové harmonogramy jednotlivých akcí. Základní škola TGM se dočká opravy střechy nad nejvyšší částí budovy v ulici 1. máje. Nejedná se o jednoduchou akci, neboť zde dojde k odstranění původní eternitové krytiny, kterou nahradí moderní plechová. Firma, která bude akci realizovat, je držitelem potřebného certifikátu, a tak nám může výrobce na novou krytinu poskytnout záruku 50 let. Z důvodů této opravy střechy jsme museli odložit plánované odvodnění této budovy. Odvodnění však plánujeme realizovat v příštím roce v návaznosti na rekonstrukci kanalizace v ulici 1. máje. Další investiční prostředky poputují do rekonstrukce sociálních zařízení na ZŠ Smetanova. Jedná se o dokončení rekonstrukce všech sociálních zařízení v této budově. Právě zde by měla proběhnout ještě jedna významná investiční akce - rekonstrukce topné soustavy. Po jejím dokončení se stane systém provozu a ovládání vytápění školy včetně přilehlé tělocvičny komfortnějším a hlavně úspornějším. Opravy terasy se dočká MŠ 1. máje.

Investiční akce se významným způsobem dotknou i komunikací města. Podle smlouvy s původními vlastníky infrastruktury v ulici Slunečná, bude provedeno její stavební dokončení. V tomto případě vyvstává potřeba práce koordinovat se stavebníky, kteří v této lokalitě v současnosti realizují své stavební záměry na pozemcích získaných od města. Komunikace se zde proto dočká finálního povrchu v příštím roce, kdy by zde již neměly probíhat žádné rozsáhlé stavební práce na nově vznikajících rodinných domech. Riziko případného poškození nového povrchu zmíněné komunikace tím bude podstatným způsobem sníženo. Realizuje se nasvícení přechodu pro chodce v ulici Špidrova u autoservisu Ševčík včetně instalování nového veřejného osvětlení podél chodníku od autoservisu směrem k vlakovému nádraží. Jedná se o zásah, který výrazně zvýší bezpečnost chodců na tomto přechodu. Opravy se dočká také chodník v Pražské ulici v úseku od zaústění Žižkovy ulice k restauraci AMA v celkové délce zhruba 135 m. Motorizovaní návštěvníci polikliniky, ale i chodci, jistě ocení, že budou kompletně opraveny povrchy parkovacích ploch a chodníků u této budovy.

V roce 2021 by měla být dokončena první etapa rozsáhlé rekonstrukce vimperského zámku. Pro jeho návštěvníky, ale i pro návštěvníky akcí v letním divadle, bude v letošním roce zahájena výstavba parkoviště, 30 parkovacích míst, a to naproti garážím v ulici Podzámčí, která bude dokončena do zahájení letní sezony v příštím roce. Z ostatních akcí plánujeme napojení dalších dvou bytových domů v ulici Klostermannova na centrální vytápění, rekonstrukci rozvodů vody v areálu Vodník a přemostění bezejmenného potoka v areálu rybářského svazu.

Důležitou oblastí pro naše město jsou také památky a obnova historických objektů. Letos budeme pokračovat na náměstí v opravě „staré radnice“ (dům č.p. 8), a to I. etapou opravy vnějších stěn uzavřeného traktu. Dále zahájíme I. etapu opravy kaple ve Sklářích (odvodnění objektu kaple, obnova jejího interiéru, oprava či výměna oken a dveří) a obnovy se v letošním roce dočká další úsek hradeb nad Pivovarskou ulicí. Ve hřbitovní kapli se zaměříme na opravu interiéru a do oblasti péče o památky musíme zahrnout i zrestaurování kamenného sanktuária (ozdobný kamenný výklenek umístěný ve zdi presbytáře), v kostele sv. Bartoloměje na urnovém háji.

Významná společná investiční akce s Jihočeským krajem, výstavba okružní křižovatky Fišerka, probíhá podle harmonogramu. Zde je potřeba poděkovat dodavatelské firmě, neboť jako u každé větší stavby, tak i zde se vyskytly nečekané problémy, které se daří ve spolupráci investorů a dodavatelské firmy STRABAG a.s. řešit tak, že v současné době není ohrožen termín dokončení stavby. Na stavbu „Fišerky“ bude navazovat rekonstrukce „Májovky“, ale o té informujeme v samostatném článku.  


Jaroslava Martanová, Zdeněk Kuncl, Bohumil Petrášek, Tomáš Samek, Petr Samek

Investiční akce ve druhém pololetí
Investiční akce ve druhém pololetí
Investiční akce ve druhém pololetí
Investiční akce ve druhém pololetí
Investiční akce ve druhém pololetí
Investiční akce ve druhém pololetí

Aktuality

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SV“.

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 21.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ VÚP“.

26.6.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – „referent odboru dopravy – registr řidičů“.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 15.07.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REGISTR ŘIDIČŮ“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku