Informace pro žadatele

 

Dovolujeme si upozornit žadatele, že dnem 1. ledna 2011 nabyl účinnosti  zákon č. 402/2010 Sb.,  který změnil  v části třetí zákon o ochraně ZPF.

 

Podstatná změna se týká výpočtu finančního odvodu, který vychází jak z novely zákona o ochraně ZPF, tak z vyhlášky  ministerstva životního prostředí o stanovení tříd ochrany. Tuto vyhlášku vám v následujícím odkazu zveřejňujeme společně s ostatními předpisy potřebnými pro výpočet finančního odvodu, který je nezbytnou přílohou pro podání žádosti o  udělení  souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

 

Vyhláška o stanovení tříd ochrany bude aplikována pro výpočet odvodů u záměrů,  které jsou povoleny rozhodnutím, jehož právní moc nastala po 1. 1. 2011.


Vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany [PDF 108 kB] [PDF 443 kB].

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu [PDF 257 kB], ve znění pozdějších předpisů.

Základní ceny zemědělských pozemků podle BPEJ: Příloha č. 22 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. [PDF 284 kB]

 

Aktuality

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku