INFORMACE PRO POŘADATELE KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH ČI PRODEJNÍCH AKCÍ

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu ve Vimperku upozorňuje na základě OZV č. 5/2010 na povinnost nahlášení akcí organizátory prostřednictvím formuláře zde (Word / PDF) a úhradě poplatku ze vstupného, jehož výše je stanovena výše zmíněnou vyhláškou [PDF 137 kB].  Zde jsou také vyjmenované akce, které jsou od poplatku osvobozeny. Dále se poplatek neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

V případě, že při akci bude uspořádána tombola, je nutné požádat o její povolení na základě zákona 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách na odboru školství, kultury a cestovního ruchu prostřednictvím tohoto formuláře (Word / PDF)Informace o tom, co se rozumí pojmem tombola či hra Vám poskytne výše zmíněný zákon či odbor školství, kultury a cestovního ruchu.

Upozornění: Ples, zábava, diskotéka je vždy považována za společenskou akci, tedy i v případě, že ji pořádá sportovní organizace/sdružení/klub.

Kontaktní informace:

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Vimperk, Náměstí Svobody 8                                  

Nahlášení kulturních, společenských a prodejních akcí, výběr poplatku ze vstupného - 388 402 264                       

Povolení tombol a informace - 388 402 263

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku