Město Vimperk    Aktuality    2018

Informace o plánované uzavírce silnice 1/4 nad Vimperkem


Ve dnech od 24.9.2018 do 3.10. 2018 bude správce železniční trati provádět rekonstrukci železničního přejezdu na silnici 1/4 Vimperk – Strážný a doplnění závor na přejezdu nad městem Vimperk.

Stavba je označena jako „Doplnění závor na trati Strakonice – Volary, I/4 Vimperk v místě železničního přejezdu P1002 v žel. km 35,375“


Z uvedeného důvodu zde dojde k omezení provozu automobilové dopravy. Ve dnech od 28.09.2018 od 7:00 hod. do 01.10.2018 do 18:00 bude tento úsek komunikace úplně uzavřen. Stanovená náhradní objízdná trasa je vyznačena v přiložené mapě.  


Situace - dotčený úsek, úplná uzavírka žel. přejezdu, objízdné trasy

Aktuality

23.9.2019

Pozvánka na desáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 23.09.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

11.9.2019

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

13.8.2019

Mezinárodní vojenské cvičení AMPLE STRIKE 2019

Cvičení se uskuteční od 29.8. do 20.9.2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku