Město Vimperk    Aktuality    2018

Informace o plánované uzavírce silnice 1/4 nad Vimperkem


Ve dnech od 24.9.2018 do 3.10. 2018 bude správce železniční trati provádět rekonstrukci železničního přejezdu na silnici 1/4 Vimperk – Strážný a doplnění závor na přejezdu nad městem Vimperk.

Stavba je označena jako „Doplnění závor na trati Strakonice – Volary, I/4 Vimperk v místě železničního přejezdu P1002 v žel. km 35,375“


Z uvedeného důvodu zde dojde k omezení provozu automobilové dopravy. Ve dnech od 28.09.2018 od 7:00 hod. do 01.10.2018 do 18:00 bude tento úsek komunikace úplně uzavřen. Stanovená náhradní objízdná trasa je vyznačena v přiložené mapě.  


Situace - dotčený úsek, úplná uzavírka žel. přejezdu, objízdné trasy

Aktuality

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku