Město Vimperk    Aktuality    2018

Informace o plánované uzavírce silnice 1/4 nad Vimperkem


Ve dnech od 24.9.2018 do 3.10. 2018 bude správce železniční trati provádět rekonstrukci železničního přejezdu na silnici 1/4 Vimperk – Strážný a doplnění závor na přejezdu nad městem Vimperk.

Stavba je označena jako „Doplnění závor na trati Strakonice – Volary, I/4 Vimperk v místě železničního přejezdu P1002 v žel. km 35,375“


Z uvedeného důvodu zde dojde k omezení provozu automobilové dopravy. Ve dnech od 28.09.2018 od 7:00 hod. do 01.10.2018 do 18:00 bude tento úsek komunikace úplně uzavřen. Stanovená náhradní objízdná trasa je vyznačena v přiložené mapě.  


Situace - dotčený úsek, úplná uzavírka žel. přejezdu, objízdné trasy

Aktuality

4.7.2019

Máte nápad na zlepšení do 100 tisíc?

Žijete ve Vimperku či osadách a vidíte kolem sebe místa, která by se mohla změnit k lepšímu? Právě jsme na začátku prvního ročníku projektu “Tvoříme Vimperk”, díky kterému můžete sami navrhnout změnu k lepšímu.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku