Informace k identifikačnímu číslu provozovny

Dnem 01.07.2010 nabývá účinnosti zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, mj. též živnostenský zákon.

V souvislosti s tím lze uvést, že základními registry podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, jsou:

  • a) základní registr obyvatel (registr obyvatel),
  • b) základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (registr osob),
  • c) základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (registr územní identifikace),
  • d) základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností (registr práv a povinností).

V návaznosti na registr osob dochází k úpravě vymezení některých pojmů:

  • - identifikační číslo osoby - číselný kód označovaný zkratkou „IČO", který slouží k jednoznačné identifikaci subjektu,
  • - identifikační číslo provozovny - číselný kód označovaný zkratkou „IČP", který slouží k jednoznačné identifikaci provozovny subjektu, který vykonává činnost stanovenou živnostenským zákonem; tvoří jej desetimístné číslo, které se váže na konkrétní osobu, a jednou již přidělené nelze znovu přidělit žádné jiné provozovně.

 

Shora uvedený zákon č. 227/2009 Sb. stanoví, že živnostenský úřad přiděluje provozovně IČP. Živnostenský úřad, který obdrží oznámení o zahájení provozování živnosti v provozovně, přidělí provozovně IČP poskytnuté správcem základního registru osob, nebylo-li již přiděleno, provede zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu a přiděleném IČP informuje podnikatele. Provozovně zřízené před 01.07.2010 přidělí živnostenský úřad IČP poskytnuté správcem základního registru osob, a to nejpozději do 01.07.2011, a v téže lhůtě o tom podnikatele vyrozumí. Nejpozději po uplynutí 1 měsíce po uplynutí této lhůty je pak podnikatel povinen začít IČP užívat.

Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena mj. obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby a identifikačním číslem provozovny.

 

 

Mgr. Vladimír Chum                                                   

vedoucí Odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Vimperk

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku