Informace k hospodaření příspěvkové organizace STARZ

Kontroly hospodaření STARZu provádí pravidelně kontrolní oddělení městského úřadu. Podle zápisů z kontrol za r. 2007 - 2009 nebyly v hospodaření zjištěny žádné nedostatky. Kontrola r. 2010 proběhne v letošním roce. Nad rámec těchto kontrol proběhla v minulých dnech (proto informace až nyní) mimořádná kontrola návaznosti používání ledové plochy a fakturovaných částek. Byl kontrolován vždy jeden měsíc v r. 2009, 2010, 2011. Tato kontrola byla zaměřena na správnost faktur z hlediska doby používání ledové plochy a fakturované částky podle schváleného ceníku. Kontrolou nebyl zjištěn rozdíl mezi podklady pro fakturaci (rozpis využití ledové plochy) a fakturovanou skutečností. Dále bylo zjištěno, že není dosud uhrazena jedna fa z ledna 2010 za 2.000,- Kč, kterou neuhradila soukromá osoba.

Čerpání příspěvku schváleného v rozpočtu města nebylo v posledních kontrolovaných letech překročeno.

Příspěvek města v posledních letech v tis. Kč.

  • 2008 5.032,-
  • 2009 5.185,- skutečné čerpání 4.570 zdůvodu ukončení leasingu na rolbu
  • 2010 4.600,- ztoho 80 na investice související súdržbou venkovních sportovišť (sekačka)
  • 2011 4.680,- ztoho 80 účelově vázáno na zajištění republikového kola soutěže mažoretek

Podrobnější rozdělení nákladů (plán 2011) tis. Kč

Energie 2.010,-
Mzdové náklady 1.596,-
Sociální pojištění        559,-
Odpisy 724,-
Ostatní služby  316,-
Materiál  273,-
Opravy a údržba 200,-
Ostatní náklady  120,-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Mzdové náklady:

            vedoucí, 4 manuelní pracovníci, účetní 3hod.denně - celoročně

            2,5  prac. v zimě

            2 plavčíci, úklid koupaliště v létě podle skutečné potřeby.

Podle toho, jaký režim bude schválen na novém sportovním hřišti na sídlišti, ještě náklady na správce tohoto hřiště. 

Předpokládané výnosy jsou - 1.118 tis. Kč

Příspěvek od města           - 4.680 tis. Kč

 Je potřeba vzít na vědomí, že STARZ se stará i o veškeré plochy TJ Šumavan a velmi ztrátové je i letní koupaliště. Ztráta na koupališti je ročně min. 500 tis. Kč (v loňském roce více než 600 tis. Kč)

HC Vimperk vyžívá plochy mantinelů pro reklamu od sponzorů na základě nájemní smlouvy, která byla uzavřena 25. 9. 2006 mezi HC Vimperk a STARZem v zastoupení města. Tato smlouva, podle které může HC i STARZ umísťovat reklamy sponzorů i jinde v prostorách stadionu, byla před podpisem schválena v radě města.

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku