Informace dle zákona 106/1999 Sb. - rok 2020

Poř.
čís.
Došlo dne Číslo jednací Vyřizuje Odpovězeno
Předmět informace
Text odpovědi
36. 10.8.2020 MUVPK-KS 26619/20 KS-TAJ poštou 12.08.2020
Žádost o poskytnutí písemností, které budou dokládat postup stavebního úřadu po 23.07.2019 ve věci nepovolené stavby oplocení na pozemku parc. č. 161/1 v k. ú. Svatá Maří

odpověď 36-2020 [PDF 73 kB]

35. 3.08.2020 MUVPK-KS 25870/20 KS-TAJ DS 07.08.2020
Žádost o vydání dokumentace na akce týkající se a související s úpravou a opravou komunikace a vodního toku k Vodníku (ul. K Vodníku) po povodních

odpověď 35-2020 [PDF 49 kB]; Příloha1 [PDF 229 kB]; Příloha2 [PDF 1,1 MB]; Příloha3 [PDF 265 kB]; Příloha4 [PDF 342 kB]; Příloha5 [PDF 194 kB]

34. 30.07.2020 MUVPK-KS 25582/20 KS-TAJ DS 31.07.2020
Žádost o zaslání Kolaudačního protokolu komunikace ul. K Vodníku, která je přístupovou komunikací k záměru Přístavba penzionu a části restaurace II. etapa

odpověď 34-2020 [PDF 40 kB]; Příloha1 [PDF 90 kB]

33. 20.07.2020 MUVPK-KS 24210/2020 KS-TAJ DS 27.07.2020
Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných MěÚ Vimperk za období od 01.04.20 do 30.06.20 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

odpověď 33-2020 [PDF 385 kB]; Příloha1 [PDF 325 kB]

32. 10.07.2020 MUVPK-KS 23221/20 a 23163/20 KS-TAJ DS 23.07.2020
Žádost o poskytnutí informací týkající se vydání rozhodnutí "Přístavba penzionu a části restaurace II. etapa"

odpověď 32-2020 [PDF 41 kB]

31. 11.06.2020 MUVPK-KS 19779/20 KS-TAJ e-mailem 17.06.2020
Žádost o poskytnutí nájemní smlouvy včetně dodatků uzavřených na základě usnesení RM č. 681 ze dne 18.06.2007

odpověď 31-2020 [PDF 145 kB]; Příloha1 [PDF 394 kB]

30. 05.06.2020 MUVPK-KS 18832/2020 KS-TAJ e-mailem 17.06.2020
Žádost o poskytnutí nájemní smlouvy včetně dodatků uzavřených na základě usnesení RM č. 681 ze dne 18.06.2007

odpověď 30-2020 [PDF 50 kB]; Příloha1 [PDF 394 kB]

29. 02.06.2020 MUVPK-KS 18200/2020 KS-TAJ poštou 09.06.2020
Žádost o poskytnutí informací týkající se vyjmutí ze ZPF na části pozemku KN parc. č. 2095/1 a podání informací ohledně stavby studny na pozemku par. č. KN 2112 a stavby sloužící k odstraňování odpadních vod

odpověď 29-2020 [PDF 50 kB]

28. 01.06.2020 MUVPK-KS 18066/2020 KS-TAJ DS 03.06.2020
Žádost o poskytnutí informací ohledně parcel č. 902/1, 902/2 a 902/3 v k. ú. Vimperk

odpověď 28-2020 [PDF 156 kB]; Příloha1 [PDF 214 kB]; Příloha2 [PDF 116 kB]

27. 23.05.2020 MUVPK-KS 17053/2020 KS-TAJ DS 28.05.2020
Žádost o poskytnutí informací v souvislosti s parkováním na sídlišti Vimperk za rok 2019

odpověď 27-2020 [PDF 41kB]; Příloha [PDF 191 kB]

26. 24.05.2020 MUVPK-KS 17054/20 KS-TAJ DS 26.05.2020
Žádost o poskytnutí materiálů a souvisejících informací s usn. č. 390 RM Vimperk ze dne 04.05.2020

odpověď 26-2020 [PDF 145kB]; Příloha [PDF 1 MB]

25. 13.5.2020 MUVPK-KS 15873/20 KS-TAJ DS 19.05.2020
Žádost o zaslání seznamu autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly a seznam neaktivních autoškol v působnosti úřadu obce s rozšířenou působností

odpověď 25-2020 [PDF 40kB]; Příloha [XLS 60kB]

24. 04.05.2020 MUVPK-KS 14726/20 KS-TAJ e-mail 06.05.2020
Žádost o poskytnutí informací týkající se radarů pro měření rychlosti

odpověď 24-2020 [PDF 147kB]

23. 20.04.2020 MUVPK-KS 13306/20 KS-TAJ e-mail 04.05.2020
Žádost o zaslání dat z let 2010 až 2019 týkajících se provozu MHD ve městě Vimperk

odpověď 23-2020 [PDF 49 kB], Příloha č.1 [PDF 1 MB], Příloha č.3 [PDF 3 MB],

doplnění k žádosti [PDF 40 kB], Příloha [PDF 2 MB]

22. 23.04.2020 MUVPK-KS 13833/20 KS-TAJ DS 27.04.2020
Žádost o poskytnutí informace - nepovolené stavby na pozemku parc. č. 484/1 v k. ú. Svatá Maří

odpověď 22-2020 [PDF 201 kB]

21. 23.04.2020 MUVPK-KS 13883/20 KS-TAJ DS 24.04.2020
Žádost o poskytnutí informací týkající se úředníků, kteří se dopouštějí průtahů v řízení

odpověď 21-2020 [PDF 42 kB]

20. 15.04.2020 MUVPK-KS 13012/20 KS-TAJ DS 24.04.2020
Žádost o doplnění k odpovědi ze dne 01.04.2020, čj. MUVPK-KS 11004/20-SAM

odpověď 20-2020 [PDF 42 kB], Příloha č.1 [PDF 434 kB]

19. 21.04.2020 MUVPK-KS 13523/20 KS-TAJ DS 24.04.2020
Žádost o poskytnutí informace týkající se parkování

odpověď 19-2020 [PDF 42 kB]

18. 20.04.2020 MUVPK-KS 13265/20 KS-TAJ poštou 21.04.2020
Žádost o poskytnutí kolaudačních rozhodnutí

odpověď 18-2020 [PDF 51 kB], Příloha č.1 [PDF 940 kB]

17. 02.04.2020 MUVPK-KS 11852/20 KS-TAJ e-mailem 08.04.2020
Žádost o počty zaměstnanců úřadu, počet zastupitelů atd. v období leden - březen 2020

odpověď 17-2020 [PDF 63 kB]

16. 25.03.2020 MUVPK-KS 11004/20-SAM KS-TAJ DS 01.04.2020
Žádost o doplnění informací k odpovědi na žádost ze dne 12.02.2020 čj. MUVPK-KS 5201-LAC

odpověď 16-2020 [PDF 280 kB]

15. 15.03.2020 MUVPK-KS 9968/20-LAC KS-TAJ DS 19.03.2020
Žádost o poskytnutí informace v souvislosti s čerpáním dotace na opravu hotelu Zlatá hvězda z Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2008

odpověď 15-2020 [PDF 4 MB]

14. 11.03.2020 MUVPK-KS 9401/20-LAC KS-TAJ poštou 25.03.2020
Žádost o doplnění informace k odpovědi na žádost ze dne 13.02.2020, č. j. MUVPK-KS 4857/20-LAC

odpověď 14-2020 [PDF 304 kB]

13. 07.03.2020 MUVPK-KS 9038/20-LAC KS-TAJ DS 13.03.2020
Žádost o poskytnutí informace týkajcící se městských bytů

odpověď 13-2020 [PDF 70 kB]

12. 06.03.2020 MUVPK-KS 8821/20-LAC KS-TAJ poštou 11.03.2020
Žádost o poskytnutí informací a souvisejících materiálů k měření úsekové rychlosti na komunikacích katastru města vimperk

odpověď 12-2020 [PDF 43 kB]; Příloha [PDF 611 kB]

11. 26.02.2020 MUVPK-KS 7578/20-LAC KS-TAJ poštou 04.03.2020
Žádost o doplnění informace k odpovědi na žádost ze dne 12.02.2020, č. j. MUVPK-KS 5372/20-LAC

odpověď 11-2020 [PDF 95 kB]; Přílohy [ZIP 1,7 MB]

10. 02.03.2020 MUVPK-KS 8208/20-LAC KS-TAJ DS 03.03.2020
Žádost o poskytnutí daňového dokladu za plnění veřejné zakázky ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 68 - výměna střešní krytiny - I. etapa

odpověď 10-2020 [PDF 145 kB]; Přílohy [ZIP 1,5 MB]

9. 24.02.2020 MUVPK-KS 6887/20-LAC KS-TAJ e-mailem 03.03.2020
Žádost o poskytnutí informací týkající se využívání mediace v činnosti OSPOD

odpověď 9-2020 [PDF 55 kB]

8. 12.02.2020 MUVPK-KS 5372/20-LAC KS-TAJ e-mailem 20.02.2020
Žádost o poskytnutí informací týkající se rozhodnutí a činnosti města Vimperk v jednotlivých oblastech

odpověď 8-2020 [PDF 58 kB] ; Přílohy [ZIP 1,3 MB]

7. 07.02.2020 MUVPK-KS 4857/20 KS-TAJ poštou 14.02.2020
Žádost o poskytnutí informace, jakým způsobem byly odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Vimperk řešeny přestupky, kterých se pravděpodobně dopustil stavebník a dodavatel stavby s označením „Stavební úpravy bytu ve 2. NP v bytovém domě čp. 40, ul. Hraničářská, Vimperk, umístěném na pozemku KN par. č. 1147 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vimperk, obec Vimperk

odpověď 7-2020 [PDF 51 kB]

6. 10.02.2020 MUVPK-KS  5201/20-LAC KS-TAJ DS 12.02.2020
Žádost o poskytnutí informací ohledně žádosti Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v souvislosti s opravou hotelu Zlatá hvězda

odpověď 6-2020 [PDF 46 kB]

5. 06.02.2020 MUVPK-KS 4788/20-LAC KS-TAJ e-mailem 10.02.2020
Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2020

odpověď 5-2020 [PDF 181 kB]

4. 21.01.2020 MUVPK-KS 262/2020 KS-TAJ e-mailem 23.01.2020
Žádost o poskytnutí kontaktů a příslušná myslivecká sdružení v působnosti našeho ORP

odpověď 4-2020 [PDF 40 kB]

3. 15.01.2020 MUVPK-KS 1730/2020 KS-TAJ e-mailem 15.01.2020
Žádost o zpřístupnění informací týkající se finančních investic města Vimperk

odpověď 3-2020 [PDF 144 kB]; Příloha č. 1 [PDF 1,3 MB]

2. 08.01.2019 MUVPK-KS 731/2020 KS-TAJ 09.01.2020 e-mailem
Žádost o vyplnění krátkého dotazníku

odpověď 2-2020 [PDF 286 kB]

1. 05.01.2020 MUVPK-KS 262/2020 KS-TAJ 08.01.2020 DS
Žádost o poskytnutí kopie faktury vystavenou hudební skupinou Gipsy.cz za vystoupení na oslavách povýšení Vimperka na město

odpověď 1-2020 [PDF 348 kB]

Aktuality

13.8.2020

Pozvánka na sedmnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční v pondělí v pondělí 17.08.2020 od 16:30 hodin v sále MěKS Vimperk

5.8.2020

Webové stránky okresu Freyung-Grafenau jsou nyní také v českém jazyce

Nová domovská stránka okresního úřadu přináší nové, modernější uspořádání a lepší čitelnost na mobilních zařízeních. Okresní rada Sebastian Gruber a odpovědný online editor Christian Luckner (vpravo) se těší na velkou návštěvnost na nových stránkách.

3.8.2020

Informace Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje pro okres Prachatice

V reakci na dnešní vydání „SEMAFORU“ ministerstvem zdravotnictví.

17.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 17.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SV“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku