Informace dle zákona 106/1999 Sb. - rok 2016

Poř.
čís.
Došlo dne Číslo jednací Vyřizuje Odpovězeno
Předmět informace
Text odpovědi
1. 04.02.2016 KS 2652/16 KS-TAJ 10.02.2016 - DS

Žádost o zaslání investičních plánů města Vimperk pro rok 2016

odpověď 1-2016 [PDF 1.15 MB]

2. 08.02.2016 ŽP 2867/16 ŽP-Langer 15.02.2016 - písemně

Žádost o poskytnutí písemného záznamu na listině ve věci Rozhodnutí ze dne 26.01.1993, evidovaného pod č. j. Vod 231/2-163/93

odpověď 2-2016 [PDF 2.96 MB]

3. 18.02.2016 KS 3724/16 KS-TAJ 26.02.2016 - DS

Žádost o kopii všech kolaudačních rozhodnutí stavebních úprav nemovitostí na adrese Pasovská 34/30, Vimperk

odpověď 3-2016 [PDF 196 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

4. 18.02.2016 KS 3724/16 KS-TAJ 26.02.2016 - DS

Žádost o zaslání kopie smlouvy o partnerství, jaké dotace a jejich výše byly poskytnuty z prostředků Ministerstva kultury ČR, zda byly další finanční prostředky dodávky, práce nebo služby poskytlo město Vimperk

odpověď 4-2016 [PDF 629 kB]

5. 24.02.2016 KS 4080/16 KS-TAJ 26.02.2016 - písemně

Žádost o zaslání investiční plánů města Vimperk pro rok 2016

odpověď 5-2016 [PDF 1.3 MB]

6. 02.03.2016 KS 4694/16 KS-TAJ 08.03.2016 - e-mailem

Žádost o zpřístupnění informací týkající se podomního prodeje

odpověď 6-2016 [PDF 180 kB]

7. 07.04.2016 KS 7589/16 KS-TAJ 19.04.2016 - e-mailem

Žádost o poskytnutí informace týkající se skartačního a spisového řádu MěÚ Vimperk

odpověď 7-2016 [PDF 216 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

8. 13.04.2016 KS 8150/16 KS-TAJ DS 19.04.2016

Žádost o poskytnutí informace o softwaru, který MěÚ používá pro vedení spisové služby a firmu, která software poskytuje.

odpověď 8-2016 [PDF 178 kB]

9. 18.04.2016 KS 8417/16 KS-TAJ DS 26.04.2016

Žádost o poskytnutí informací, týkající se řízení o správním deliktu vedeném pod č.j. OD 16376/14-ČER 2103/2014.

odpověď 1 9-2016 [PDF 554 kB] odpověď 2 9-2016 [PDF 481 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk

10. 21.04.2016 KS 8775/16 KS-TAJ 29.04.2016 - e-mailem

Žádost o poskytnutí informace o uchovávání odeslaných datových zpráv prostřednictvím datových schránek.

odpověď 10-2016 [PDF 192 kB]

11. 19.04.2016 KS 8463/16 KS-TAJ 29.04.2016 - e-mailem

Žádost o poskytnutí informace o vydaných loveckých lístcích cizincům.

odpověď 11-2016 [PDF 262 kB]

12. 19.05.2016 KS 11012/16 KS-TAJ DS 03.06.2016

Žádost o poskytnutí informací, týkající se řízení o správním deliktu vedeném pod č. j. OD 16376/14-ČER 2103/2014 - druhá žádost

odpověď 12-2016 [PDF 51 kB]

13. 30.05.2016 KS 11720/16 KS-TAJ 13.06.2016 - písemně

Žádost o poskytnutí informace související s firmou IT Profi, s. r. o.

odpověď 13-2016 [PDF 325 kB]

14. 09.06.2016 KS 12696/16 KS-TAJ DS 16.6.2016

Žádost o poskytnutí informace ke kolaudačnímu rozhodnutí na stavbu umístěnou na pozemku p.č. 26/1 v k.ú. Zdíkov

odpověď 14-2016 [PDF 613 kB]

15. 13.06.2016 KS 12967/16 KS-TAJ DS 27.06.2016

Žádost o poskytnutí informace k rozhodnutí č.j. ŽP 9384/13-KUB z 02.05.2013, k závaznému stanovisku "Borová Lada - dostavba vodovodu a kanalizace" a k závaznému stanovisku ke stavbě "Kopané studny na poz. Č 108/5 v k.ú. Borová Lada a k nakládání s vodami"

odpověď 15-2016 [PDF 1.18 MB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk

16. 14.07.2016 KS 15217/16 KS-TAJ 19.07.2016 - písemně

Žádost o informace, zda došlo ve městě Vimperk k narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem loterií a jiných podobných her za období 2010 až 2015

odpověď 16-2016 [PDF 55 kB]

17. 19.07.2016 KS 16082/16 KS-TAJ DS 27.07.2016

Podání odvolání proti meritornímu rozhodnutí č. OD 6980/16-SVECH 1959/2016

odpověď 17-2016 [PDF 247 kB]

18. 10.08.2016 KS 17092/16 KS-TAJ DS 24.08.2016

Žádost o poskytnutí informace na rekonstrukci budovy čp. 118, Čkyně stavební povolení, Stavební oznámení o legálnosti prací a kladný souhlas majitelů sousedních pozemků

odpověď 18-2016 [PDF 56 kB]

19. 31.8.2016 KS 18659/2016 KS-TAJ DS 06.09.2016

Žádost o informaci zda byla zahájena stavba vodního díla ČOV stavebníka Borová Lada 38, zda byla prodloužena platnost rozhodnutí č.j. ŽP 9384/13-KUB ze 17.07.2013.

odpověď 19-2016 [PDF 52 kB]

20. 2.9.2016 KS 18874/2016 KS-TAJ DS 06.09.2016

Žádost o informaci, zda byla na poz. č. 108/37 v k.ú. Borová Lada úřadem umístěna, povolena či zkolaudována stavba pozemní komunikace.

odpověď 20-2016 [PDF 53 kB]

21. 22.9.2016 KS 20398/16 KS-TAJ 29.09.2016 - písemně

Žádost o informaci týkající se nájemní smlouvy, uzavřená se společností Energie AG Teplo Vimperk s. r. o.

Další dokumenty vztahující s k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

odpověď 21-2016 [PDF 39 kB]

22. 5.10.2016 KS 21289/2016 KS-TAJ 07.10.2016 - e-mailem
Žádost o informace, zda byla v katastru a působnosti obce umístěna do roku 2010 solární elektrárna

odpověď 22-2016 [PDF 53 kB]

23. 30.9.2016 MUVPK-KS 20910/16 KS-TAJ 10.10.2016 - písemně
Žádost o informace, zda se konalo řízení o dodatečném povolení stavby hotelu Alpská vyhlídka v k.ú. Bučina u Kvildy

odpověď 23-2016 [PDF 56 kB]

24. 27.10.2016 MUVPK-KS 23297/16 KS-TAJ 02.11.2016 - písemně

Žádost o zpřístupnění informací týkající se rozhodnutí o dodatečném povolení stavby hotelu Alpská vyhlídka v k. ú. Bučina u Kvildy

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk

odpověď 24-2016 [PDF 55 kB]

25. 15.11.2016 MUVPK-KS 24833/16 KS-TAJ 24.11.2016 - písemně

Žádost o informaci, jakým způsobem se MěÚ Vimperk postavil k předžalobní výzvě, týkající se "Souhlasu s provedením stavby vodního díla"

odpověď 25-2016 [PDF 56 kB]

26. 24.11.2016 MUVPK-KS 25623/16 KS-TAJ 29.11.2016 - písemně

Žádost o zpřístupnění informací - Územní rozhodnutí č. j. OVÚP 328-2502-2700/03 a žádost stavebníka o dodatečné povolení stavby hotelu Alpská vyhlídka v k.ú. Bučina u Kvildy

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

odpověď 26-2016 [PDF 54 kB]

27. 09.12.2016 MUVPK-KS 27380/16 KS-TAJ 14.12.2016 - e-mailem

Žádost o poskytnutí statistik napadu trestné činnosti ve městě Vimperk za rok 2015 v měsíčních intervalech.

odpověď 27-2016 [PDF 53 kB]

28. 08.12.2016 MUVPK-KS 27167/16 KS-TAJ 14.12.2016 - písemně

Žádost o informace týkající se rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením ohledně stavby penzionu Bučina.

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

odpověď 28-2016 [PDF 54 kB]

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku