Město Vimperk    Aktuality    2019

II. výzva  pro nájemce a návštěvníky hrobových míst


Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk,  opětovně  vyzývá  nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději  do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu,  budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

Dřeviny, které si nájemci bez povolení vysazují, čímž porušují řád veřejného  pohřebiště města Vimperk,  narušují užívání sousedních hrobových míst, jejich kořeny poškozují náhrobky ve svém  okolí. Množí se stížnosti nájemců, kterým tato výsadba poškozuje jejich hrobová zařízení. Mnozí jistě namítnou, že u svého místa mají jen malý stromek, či keř, ale stává se, že o místo z různých důvodů přestane nájemce pečovat, i když má ještě platnou nájemní smlouvu a během pár let je ze stromečku strom  nadměrné  velikosti. Odstranění takových stromů stojí pak město nemalé náklady. 


Děkujeme za pochopení 

Odbor hospodářský a bytový

MěÚ Vimperk


Aktuality

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku