Město Vimperk    Aktuality    2019

II. výzva  pro nájemce a návštěvníky hrobových míst


Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk,  opětovně  vyzývá  nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději  do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu,  budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

Dřeviny, které si nájemci bez povolení vysazují, čímž porušují řád veřejného  pohřebiště města Vimperk,  narušují užívání sousedních hrobových míst, jejich kořeny poškozují náhrobky ve svém  okolí. Množí se stížnosti nájemců, kterým tato výsadba poškozuje jejich hrobová zařízení. Mnozí jistě namítnou, že u svého místa mají jen malý stromek, či keř, ale stává se, že o místo z různých důvodů přestane nájemce pečovat, i když má ještě platnou nájemní smlouvu a během pár let je ze stromečku strom  nadměrné  velikosti. Odstranění takových stromů stojí pak město nemalé náklady. 


Děkujeme za pochopení 

Odbor hospodářský a bytový

MěÚ Vimperk


Aktuality

23.9.2019

Pozvánka na desáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 23.09.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

17.9.2019

Den seniorů

Město Vimperk - Srdečně zve seniory našeho města a přilehlých osad na posezení při příležitosti DNE SENIORŮ ve čtvrtek 3. října 2019 od 14:00 hodin v sále MěKS Vimperk

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

11.9.2019

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku