Hraničářská ulice s ulicí Pod Homolkou slouží svým obyvatelům i veřejnosti

V loňském roce v tuto dobu řešilo město opravu části komunikace v Hraničářské ulici, která se nakonec neuskutečnila z důvodu nespolehlivosti vybrané firmy. Město proto rozhodlo pro letošní rok vyčlenit v rozpočtu větší část finančních prostředků na její celkovou rekonstrukci včetně opravy chodníků a infrastruktury. Zároveň město požádalo o dotaci na rekonstrukci části ulice Pod Homolkou, a protože město dotaci získalo, podařilo se opravit ulice obě. Část slepé ulice Pod Homolkou III. etapa se bude opravovat ještě v letošním roce. Dnes se proto mohlo uskutečnit slavnostní přestřihnutí pásky na opravené komunikaci i za účasti občanů, kteří v této ulici bydlí a zasloužili se o její úspěšnou realizaci. Podrobnější informace o celé rekonstrukci těchto ulic budou zveřejněny po dokončení III. etapy oprav v této lokalitě.

 

Ing. Jaroslava Martanová
Místostarostka

 

Foto:
Mgr. Zdeněk Kuncl
OŠKaCR

Hraničářská
Hraničářská
Hraničářská
Hraničářská
Hraničářská

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku