Hrabice, Křesánov, Cejsice a Modlenice mají svůj osadní výbor

 

 

V sobotu 13. června se konaly volby do osadního výboru Hrabice pro vimperské osady Hrabice, Křesánov, Cejsice a Modlenice, které svou polohou spadají pod město Vimperk. „Voleb se mohli zúčastnit ti, kteří jsou zde hlášení k trvalému pobytu, nebo ti, kteří vlastní nemovitosti v katastrálním území Hrabice a Křesánov,“ vysvětluje Jaroslava Martanová, starostka Vimperka. Celkový počet oprávněných voličů byl 201, k volbám přišlo 59 osob, z 59 volebních lístků bylo 7 neplatných, volební účast byla 29,35 %. Nejvíce hlasů získala Eva Šebestová. Osadní výbor si sami občané navrhli jako pětičlenný a Zastupitelstvo města na svém zasedání 29. 6. 2015 bude volit členy tohoto výboru a také jeho předsedu. Návrh na něj předloží členové osadního výboru. Do osadního výboru byli nominováni Pavel Mrázek, Radoslav Myslík (Hrabice), Radek Jakubů, Zdeňka Krýchová (Křesánov), Eva Šebestová (Cejsice). Možnost zřídit osadní výbory v jednotlivých částech obce nebo města umožňuje zákon o obcích. Členové osadního výboru poté slouží jako styčný důstojník při jednání s radou či zastupitelstvem města, v tomto případě Vimperka. „Je to oboustranně výhodné. Jak pro Vimperk, tak pro Hrabice, Cejsice, Modlenice, Křesánov. Zastupitelé či radní města Vimperk vědí, na koho se mohou obrátit. Členové osadního výboru mají možnost mluvit za své osady,“ uvádí Jaroslava Martanová.

Podle zákona o obcích je Osadní výbor Hrabice oprávněný předkládat Zastupitelstvu či Radě města Vimperk a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce. „Mohou se vyjadřovat k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města Vimperk. Požádá-li předseda Osadního výboru na zasedání Zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno,“ uzavírá Jiří Cais, místostarosta Vimperka.

 

Mgr. Pavel Pechoušek,

pracovník propagace

město Vimperk

733 671 784

volby do osadního výboru

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku