Hrabice, Křesánov, Cejsice a Modlenice mají svůj osadní výbor

 

 

V sobotu 13. června se konaly volby do osadního výboru Hrabice pro vimperské osady Hrabice, Křesánov, Cejsice a Modlenice, které svou polohou spadají pod město Vimperk. „Voleb se mohli zúčastnit ti, kteří jsou zde hlášení k trvalému pobytu, nebo ti, kteří vlastní nemovitosti v katastrálním území Hrabice a Křesánov,“ vysvětluje Jaroslava Martanová, starostka Vimperka. Celkový počet oprávněných voličů byl 201, k volbám přišlo 59 osob, z 59 volebních lístků bylo 7 neplatných, volební účast byla 29,35 %. Nejvíce hlasů získala Eva Šebestová. Osadní výbor si sami občané navrhli jako pětičlenný a Zastupitelstvo města na svém zasedání 29. 6. 2015 bude volit členy tohoto výboru a také jeho předsedu. Návrh na něj předloží členové osadního výboru. Do osadního výboru byli nominováni Pavel Mrázek, Radoslav Myslík (Hrabice), Radek Jakubů, Zdeňka Krýchová (Křesánov), Eva Šebestová (Cejsice). Možnost zřídit osadní výbory v jednotlivých částech obce nebo města umožňuje zákon o obcích. Členové osadního výboru poté slouží jako styčný důstojník při jednání s radou či zastupitelstvem města, v tomto případě Vimperka. „Je to oboustranně výhodné. Jak pro Vimperk, tak pro Hrabice, Cejsice, Modlenice, Křesánov. Zastupitelé či radní města Vimperk vědí, na koho se mohou obrátit. Členové osadního výboru mají možnost mluvit za své osady,“ uvádí Jaroslava Martanová.

Podle zákona o obcích je Osadní výbor Hrabice oprávněný předkládat Zastupitelstvu či Radě města Vimperk a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce. „Mohou se vyjadřovat k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města Vimperk. Požádá-li předseda Osadního výboru na zasedání Zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno,“ uzavírá Jiří Cais, místostarosta Vimperka.

 

Mgr. Pavel Pechoušek,

pracovník propagace

město Vimperk

733 671 784

volby do osadního výboru

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku