Hotel Vltava má nový způsob svého využití

V dnešní den se začala psát nová historie hotelu Vltava. Vedení města Vimperk od srpnových jednání, která probíhala v duchu obav z přeměny hotelu na ubytovnu pro sociálně slabé, dospělo s majitelem a novým nájemcem po vyjednávání k řešení, které bude hotelu slušet. Hotel Vltava přebral nový nájemce, který má zájem po krátkém čase objekt koupit a provozovat v něm službu pro seniory, ubytování včetně doprovodných služeb a sociální práce. Při zpětném ohlédnutí se v této kauze je nutno konstatovat, že jednání byla velmi náročná, bylo jich hodně, a to nejen pro to, že samospráva nemá žádné pravomoci v takovýchto případech a musí respektovat soukromé vlastnictví. Ale vynaložené úsilí, rozjitřené emoce stály za to a díky vstřícnosti všech zúčastněných stran se podařilo dospět ke zdárnému konci. Velké poděkování za svůj postoj, ochotu a vstřícnost náleží majiteli objektu ing. Bublíkovi.  

Vedení města však nadále pokračuje v jednáních, které započalo k této problematice na úrovni samosprávy a státní správy, protože nebezpečí přetrvává z pohledu jiných obcí či jiných objektů. Systém vyplácení sociálních dávek nebyl žádným výrazným způsobem změněn tak, aby bránil jejich zneužívání. V nebližších dnech, po nalezení vhodného termínu pojede k předsedovi Senátu ČR na jednání, a jakmile bude ustanovena nová vláda, osloví v této otázce místní poslance a příslušná ministerstva.

 

 

Ing. Bohumil Petrášek

Ing. Jaroslava Martanová

 

 

 

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku