Hotel Vltava má nový způsob svého využití

V dnešní den se začala psát nová historie hotelu Vltava. Vedení města Vimperk od srpnových jednání, která probíhala v duchu obav z přeměny hotelu na ubytovnu pro sociálně slabé, dospělo s majitelem a novým nájemcem po vyjednávání k řešení, které bude hotelu slušet. Hotel Vltava přebral nový nájemce, který má zájem po krátkém čase objekt koupit a provozovat v něm službu pro seniory, ubytování včetně doprovodných služeb a sociální práce. Při zpětném ohlédnutí se v této kauze je nutno konstatovat, že jednání byla velmi náročná, bylo jich hodně, a to nejen pro to, že samospráva nemá žádné pravomoci v takovýchto případech a musí respektovat soukromé vlastnictví. Ale vynaložené úsilí, rozjitřené emoce stály za to a díky vstřícnosti všech zúčastněných stran se podařilo dospět ke zdárnému konci. Velké poděkování za svůj postoj, ochotu a vstřícnost náleží majiteli objektu ing. Bublíkovi.  

Vedení města však nadále pokračuje v jednáních, které započalo k této problematice na úrovni samosprávy a státní správy, protože nebezpečí přetrvává z pohledu jiných obcí či jiných objektů. Systém vyplácení sociálních dávek nebyl žádným výrazným způsobem změněn tak, aby bránil jejich zneužívání. V nebližších dnech, po nalezení vhodného termínu pojede k předsedovi Senátu ČR na jednání, a jakmile bude ustanovena nová vláda, osloví v této otázce místní poslance a příslušná ministerstva.

 

 

Ing. Bohumil Petrášek

Ing. Jaroslava Martanová

 

 

 

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku