Hotel Vltava má nový způsob svého využití

V dnešní den se začala psát nová historie hotelu Vltava. Vedení města Vimperk od srpnových jednání, která probíhala v duchu obav z přeměny hotelu na ubytovnu pro sociálně slabé, dospělo s majitelem a novým nájemcem po vyjednávání k řešení, které bude hotelu slušet. Hotel Vltava přebral nový nájemce, který má zájem po krátkém čase objekt koupit a provozovat v něm službu pro seniory, ubytování včetně doprovodných služeb a sociální práce. Při zpětném ohlédnutí se v této kauze je nutno konstatovat, že jednání byla velmi náročná, bylo jich hodně, a to nejen pro to, že samospráva nemá žádné pravomoci v takovýchto případech a musí respektovat soukromé vlastnictví. Ale vynaložené úsilí, rozjitřené emoce stály za to a díky vstřícnosti všech zúčastněných stran se podařilo dospět ke zdárnému konci. Velké poděkování za svůj postoj, ochotu a vstřícnost náleží majiteli objektu ing. Bublíkovi.  

Vedení města však nadále pokračuje v jednáních, které započalo k této problematice na úrovni samosprávy a státní správy, protože nebezpečí přetrvává z pohledu jiných obcí či jiných objektů. Systém vyplácení sociálních dávek nebyl žádným výrazným způsobem změněn tak, aby bránil jejich zneužívání. V nebližších dnech, po nalezení vhodného termínu pojede k předsedovi Senátu ČR na jednání, a jakmile bude ustanovena nová vláda, osloví v této otázce místní poslance a příslušná ministerstva.

 

 

Ing. Bohumil Petrášek

Ing. Jaroslava Martanová

 

 

 

Aktuality

4.7.2019

Máte nápad na zlepšení do 100 tisíc?

Žijete ve Vimperku či osadách a vidíte kolem sebe místa, která by se mohla změnit k lepšímu? Právě jsme na začátku prvního ročníku projektu “Tvoříme Vimperk”, díky kterému můžete sami navrhnout změnu k lepšímu.

3.7.2019

MHD Vimperk

Od příštího týdne vstoupí v platnost nový jízdní řád pro MHD Vimperk, kde je nově zastávka v Luční.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku