Hory odpadků dělníci balí do nepropustných folií

Pravětínská skládka mění svou tvář. Jestliže v loňském roce připravila vimperská radnice třetí etapu skládky, do které se již začal odpad navážet, letos zde přistoupili k rekultivaci předchozích dvou etap.Ty sloužily plných patnáct let, během nichž se zde uložilo přibližně 70 tisíc tun komunálního odpadu.

Skládka

„Rekultivace probíhá na základě projektu, postupů i rozpočtu schválených Jihočeským krajem a je financována z rezervních zdrojů Městských služeb Vimperk. Postup prací je pak rovněž kontrolován odborem životního prostředí kraje," uvedl k dění na skládce jednatel městských služeb Jan Král. Právě vimperské městské služby pravětínskou skládku provozují.

 Skládka

Vzhledem k tomu že osm tisíc čtverečních metrů rekultivované plochy si vyžádá částku kolem pěti a půl milionu korun, jedná se o jednu z největších investičních akcí Vimperka během letošního roku.

Skládka

„Velmi zjednodušeně řečeno, balíme tu horu odpadků do několika vrstev folií a nepropustných vrstev, které zabrání úniku jakýkoliv látek do země či ovzduší. Provádíme odplynění, při kterém v útrobách skládky vznikající metan a bioplyn likvidujeme v biofiltrech. Ve finále tu pak vznikne zelený vršek s malým komínkem, který budeme dle platné legislativy ještě třicet let monitorovat," laicky popsal podstatu rekultivace Jan Král s tím, že horní vrstvy budou navařeny na podkladovou folii a celá hora odpadků tak bude hermeticky uzavřena. Množství odpadního plynu je natolik malé, že jej nelze již dále využívat.

Skládka

Skládka

Skládka

Jaroslav Pulkrábek

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku