HLEDÁ SE JMÉNO PRO NOVÝ VIMPERSKÝ ZVON 

O jménu zvonu hlasujte zde

Sbírka na nový vimperský zvon, jenž by měl jak pro současné, tak budoucí generace vimperáků rozeznívat třikrát denně městskou zvonici, běží již více než půl roku a do dnešního dne (22.5.2013) se podařilo od dárců získat  214.663,- Kč.

Zda se podaří zvon pořídit v roce, kdy si připomínáme 750 let uplynuvších od první písemné zmínky o Vimperku, ukáží následující měsíce. Nicméně je již určena váha a tónina zvonu, vybírá se zvonař, který zvon odlije a připravují se podklady pro výzdobu zvonu. Ta je, vzhledem k umístění na turistům přístupném místě, důležitá.  Výzdoba je pochopitelně spjata i se jménem zvonu. Vybrat to pravé jméno, které zvon ponese po dlouhá staletí, je náš společný úkol. 

Pro snadnější začátek uvádíme několik typově rozdílných jmen zvonů historických a pak i návrhů na pojmenování našeho nového zvonu vimperského.

HISTORICKÁ JMÉNA ZVONŮ

Podle legendy se první zvon jmenoval Srdce lidské. V Čechách byl za otce zvonů považován Patronus z roku 1509 a největším českým zvonem je Zikmud. Oba z pražské katedrály. V českobudějovické Černé věži vysívaly či dodnes visí zvony Budvar, Stříbrný, Octava, Bumerin, Poledník. V samotném Vimperku býval zvon jménem Vítězný a dnes je v městské zvonici zavěšen zvon Maria Hilf, v sousedním kostele malý zvonek Marie, přestěhovaný sem z Volar. Ve Volarech či v Husinci mají zvony Pasováky. V prvním případě je jméno spojováno se Zlatou stezkou (vedoucí z Pasova), v druhém případě byl zvon v Pasově zakoupen. Většina zvonů však nese jméno po některém světci či světici.

NÁVRHY POJMENOVÁNÍ ZVONU:

PURKART

Se jménem Purkart je spojena první dochovalá zmínka o Vimperku, k jejímuž výročí je sbírka vypsána. 

JUBILEJNÍ

Jméno odkazuje k výročí, které bylo impulzem k vyhlášení sbírky. 

INOCENC

Jméno světce, jehož ostatky jsou uloženy v bočním oltáři farního kostela.

SMÍŘENÍ

Reflexe skutečnosti, že do sbírky se zapojila jak česká, tak německá strana i další historické souvislosti.

 

Jak můžete hlasovat:

a/ v anketě na stránkách města

b/ prostřednictvím facebooku (VimperskýZVON)

c/ vhozením lístečku se jménem do některé z pokladniček (v MěKS, v kostele, v Infocentru)

d/ zasláním návrhu na mailovou adresu vimperskyzvon@seznam.cz

 

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku