HLEDÁ SE JMÉNO PRO NOVÝ VIMPERSKÝ ZVON 

O jménu zvonu hlasujte zde

Sbírka na nový vimperský zvon, jenž by měl jak pro současné, tak budoucí generace vimperáků rozeznívat třikrát denně městskou zvonici, běží již více než půl roku a do dnešního dne (22.5.2013) se podařilo od dárců získat  214.663,- Kč.

Zda se podaří zvon pořídit v roce, kdy si připomínáme 750 let uplynuvších od první písemné zmínky o Vimperku, ukáží následující měsíce. Nicméně je již určena váha a tónina zvonu, vybírá se zvonař, který zvon odlije a připravují se podklady pro výzdobu zvonu. Ta je, vzhledem k umístění na turistům přístupném místě, důležitá.  Výzdoba je pochopitelně spjata i se jménem zvonu. Vybrat to pravé jméno, které zvon ponese po dlouhá staletí, je náš společný úkol. 

Pro snadnější začátek uvádíme několik typově rozdílných jmen zvonů historických a pak i návrhů na pojmenování našeho nového zvonu vimperského.

HISTORICKÁ JMÉNA ZVONŮ

Podle legendy se první zvon jmenoval Srdce lidské. V Čechách byl za otce zvonů považován Patronus z roku 1509 a největším českým zvonem je Zikmud. Oba z pražské katedrály. V českobudějovické Černé věži vysívaly či dodnes visí zvony Budvar, Stříbrný, Octava, Bumerin, Poledník. V samotném Vimperku býval zvon jménem Vítězný a dnes je v městské zvonici zavěšen zvon Maria Hilf, v sousedním kostele malý zvonek Marie, přestěhovaný sem z Volar. Ve Volarech či v Husinci mají zvony Pasováky. V prvním případě je jméno spojováno se Zlatou stezkou (vedoucí z Pasova), v druhém případě byl zvon v Pasově zakoupen. Většina zvonů však nese jméno po některém světci či světici.

NÁVRHY POJMENOVÁNÍ ZVONU:

PURKART

Se jménem Purkart je spojena první dochovalá zmínka o Vimperku, k jejímuž výročí je sbírka vypsána. 

JUBILEJNÍ

Jméno odkazuje k výročí, které bylo impulzem k vyhlášení sbírky. 

INOCENC

Jméno světce, jehož ostatky jsou uloženy v bočním oltáři farního kostela.

SMÍŘENÍ

Reflexe skutečnosti, že do sbírky se zapojila jak česká, tak německá strana i další historické souvislosti.

 

Jak můžete hlasovat:

a/ v anketě na stránkách města

b/ prostřednictvím facebooku (VimperskýZVON)

c/ vhozením lístečku se jménem do některé z pokladniček (v MěKS, v kostele, v Infocentru)

d/ zasláním návrhu na mailovou adresu vimperskyzvon@seznam.cz

 

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku