Areál zdraví -  park pro seniory

předán veřejnosti.

Občanské sdružení Stanislavy Chumanové se v letošním roce rozhodlo pro vybudování Areálu zdraví ve Sklářské ulici, u budoucího domu s pečovatelskou službou. Areál zdraví se cvičebními prvky mělo v úmyslu vybudovat město Vimperk již v roce 2011, ale nezískalo finanční prostředky v rámci grantu. Vybudování areálu zdraví ve městě bylo jednomyslně podpořeno všemi členy sdružení a ihned poté díky obětavé práci Věry Vávrové a Martiny Malíkové ze sdružení počal areál nabývat reálnějších obrysů. Ve spolupráci s odborem životního prostředí bylo dohodnuto jeho pojetí, co se týče cvičebních prvků a osázení zelení včetně technického zabezpečení. Oslovením sponzorů a jejich příspěvků včetně příspěvků drobných dárců se nám podařilo získat dostatečné množství finančních prostředků pro jeho vybudování a práce mohly být zahájeny. Všechny oslovené dodavatelské firmy a snažily vyjít našemu sdružení vstříc a díky několika týdnům usilovné práce, jednání s firmami a přičiněním veřejnosti se podařilo tento areál zdraví dokončit a předat občanům města. Velké poděkování náleží hlavním sponzorům, což je OV Media s.r.o. Vimperk a zhotoviteli díla Lesostavbám Třeboň a.s. a jejich pobočce zde ve Vimperku, dále Městským službám Vimperk s.r.o. a obyvatelům domu čp. 399.  

seniorpark 1

seniorpark 3

seniorpark 4

seniorpark 5

seniorpark 6

seniorpark 7

seniorpark  8

seniorpark  9

seniorpark  11

seniorpark  12

seniorpark  13

seniorpark  14

seniorpark  15

 

 

Aktuality

4.7.2019

Máte nápad na zlepšení do 100 tisíc?

Žijete ve Vimperku či osadách a vidíte kolem sebe místa, která by se mohla změnit k lepšímu? Právě jsme na začátku prvního ročníku projektu “Tvoříme Vimperk”, díky kterému můžete sami navrhnout změnu k lepšímu.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku