UPOZORNĚNÍ

na nejdůležitější změny v daňovém řízení u daně z nemovitostí platné od 1.1.2011

(od 1.1.2011 je platný zákon.č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 

  1. Platnost daňových složenek končí 31.12.2010. Úhradu daně bude možné provést prostřednictvím pošty pouze za použití složenek typu A.
  2. Složenky typu A k úhradě daně z nemovitostí budou zasílány na adresu bydliště poplatníků s uvedenou výší daně pro rok 2011, termín dosud není určen, zřejmě nejdříve v druhé polovině dubna.  
  3. Za nepodání nebo opožděné podání daňového přiznání, dodatečného daňového přiznání, hlášení, vyúčtování, následného hlášení nebo dodatečného vyúčtování („daňového tvrzení" dle daňového řádu) u všech druhů daní přesahující 5 dnů po stanovené lhůtě bude ukládána pokuta v minimální výši 500,- Kč podle § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Tuto pokutu je povinnost uložit, nelze ji prominout!
  4. Pokyn D-280 o prodloužení termínu pro podání přiznání k dani z nemovitostí, který řešil prodloužení lhůty pro podání přiznání za pozemky, u nichž vznikla poplatníkům povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí v souvislosti s dokončením obnovy katastrálního operátu, byl zrušen pokynem D-340 k 1.1.2011.

Od zdaňovacího období roku 2011 je lhůta pro podání daňového přiznání k dani  z nemovitostí i v případech výše uvedených důvodů do 31.ledna zdaňovacího období.

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku