Festival NaturVision 2013 je minulostí

V pátek 20. září 2013 byl galavečerem zakončen již 12. ročník filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision.

Festival se konal od 17. do 20. září ve vimperském Městském kulturním středisku. Celkem třináct filmů bylo rozděleno do dvou promítacích bloků. Dopolední bloky byly určeny pro školy nejen z Vimperska, ale i širokého okolí. Odpolední pak byly volně přístupné všem milovníkům krásných filmů o zvířatech a přírodě.

Letošní ročník festivalu navštívilo přes 1.000 diváků, což svědčí o oblibě tohoto festivalu. Velice nás také potěšilo, že byly využívány volné vstupenky, které děti obdržely jako bonus při dopoledním promítání.

Galavečer proběhl, jak již bylo zmíněno, v pátek 20. září v Městském kulturním středisku. Součástí programu bylo několik zajímavých rozhovorů, předání cen vítězům dětské výtvarné soutěže „Máme rádi zvířata" a na závěr byl promítnut film „Cesty zebřích stád", který v rámci německé části festivalu obdržel cenu za nejlepší kameru. O hudební doprovod se postaralo trio ve složení Pavel Vališ, Martin Vališ a Jan Kopf a role moderátora se ujal Roman Anděl, který celým večerem provedl s vtipem a grácií.

V letošním roce se uskutečnil již 6. ročník oblíbené dětské výtvarné soutěže „Máme rádi zvířata". Téma letošního ročníku bylo „Savci". Do soutěže bylo zasláno celkem 320 obrázků z 23 škol. Z těchto obrázků jich odborná porota ve složení Jiřina Fleischmannová, Vendula Slepičková, Jitka Přibylová a Jan Děd vybrala celkem 40, které byly po celou dobu festivalu vystaveny v MěKS Vimperk. Ze 40 nejlepších jich poté bylo vybráno 10, jejichž autoři byli v rámci galavečera oceněni. Celkovou vítězkou se stala dvanáctiletá Lucie Matheislová, která z rukou zástupkyně „Sdružení Stanislavy Chumanové" paní Věry Vávrové převzala cenu, kterou sdružení uděluje celkovému vítězi již od samého počátku této soutěže.

Tímto děkujeme všem spolupracovníků, partnerům a sponzorům, bez jejichž pomoci by se festival neuskutečnil.

Dvanáctý ročník festivalu je již skutečně minulostí, těšme se proto společně na další třináctý, který se uskuteční na podzim příštího roku.

 

Lenka Švecová, Odbor ŠKaCR

foto: L. Drenčeni 

 

NV

nv 13 2

nv 13 3

nv 13 4

nv 13 5

nv 13 6

nv 13 7

 

 

 

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku