Město Vimperk    Aktuality    2019

E-mailové kontakty na zastupitele města Vimperk


Město Vimperk zřídilo jednotlivým zastupitelům e-mailovou schránku, která je primárně určena pro pracovní účely. Každý zastupitel nyní může využívat svou městskou e-mailovou schránku, která má tvar Jmeno.Prijmeni@mesto.vimperk.cz (jméno a příjmení je nutno zadat bez diakritiky). Konkrétní e-mailová spojení jsou uvedena na webových stránkách města Vimperk, www.vimperk.cz, v rubrice Zastupitelstvo města.


Tato adresa je veřejná a je možno přes ní komunikovat se zastupiteli. Tyto e-mailové adresy jsou zveřejněny na webu města na stránkách rady a zastupitelstva. Adresa bude funkční do zániku mandátu příslušného zastupitele.


Město počítá s tím, že od této chvíle budou tyto adresy automaticky přidělovány nově zvoleným či nastupujícím zastupitelům.


Město Vimperk

Aktuality

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku