Město Vimperk    Aktuality    2019

E-mailové kontakty na zastupitele města Vimperk


Město Vimperk zřídilo jednotlivým zastupitelům e-mailovou schránku, která je primárně určena pro pracovní účely. Každý zastupitel nyní může využívat svou městskou e-mailovou schránku, která má tvar Jmeno.Prijmeni@mesto.vimperk.cz (jméno a příjmení je nutno zadat bez diakritiky). Konkrétní e-mailová spojení jsou uvedena na webových stránkách města Vimperk, www.vimperk.cz, v rubrice Zastupitelstvo města.


Tato adresa je veřejná a je možno přes ní komunikovat se zastupiteli. Tyto e-mailové adresy jsou zveřejněny na webu města na stránkách rady a zastupitelstva. Adresa bude funkční do zániku mandátu příslušného zastupitele.


Město počítá s tím, že od této chvíle budou tyto adresy automaticky přidělovány nově zvoleným či nastupujícím zastupitelům.


Město Vimperk

Aktuality

31.3.2020

Koronavirus - preventivní informace

Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost. Na čísle 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů, se dozvíte základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v případě, že máte důvodné podezření na nákazu.

20.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka úředníka – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odborný sociální pracovník úseku sociálně-právní ochrany dětí – kurátor pro děti a mládež

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 20.03.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ–ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ-KURÁTOR“

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

2.3.2020

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 02.03.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku