Město Vimperk    Aktuality    2020

Vážení spoluobčané,

vzhledem k událostem v České republice a usnesením Vlády ČR Vás oslovujeme v souvislosti s konkrétními událostmi v našem městě a osadách. Od pátku 13.3.2020 zasedá každý den krizový štáb ORP Vimperk, abychom byli schopni přijímat smysluplná a konkrétní opatření pro naše obyvatele a obce, které nám přísluší v rámci rozšířené působnosti.

Plně jsme si vědomi, že jsme místem, z kterého dojíždí více osob za prací do zahraniční. Bylo jen otázkou času, kdy budou v našem městě některé osoby v karanténě anebo pozitivně testovány na COVID-19. Dnes v odpoledních hodinách jsme obdrželi zprávu o zjištění jedné osoby z našeho města, která byla s největší pravděpodobností pozitivně testována na virus COVID-19. Zároveň jsme obdrželi informaci o pozitivním testu lékařky, která má ordinační hodiny v poliklinice Nad Stadionem 484.

Po konzultaci a doporučení s hygienickou stanicí jsme osobně kontaktovali všechny lékaře s touto informací a je na jejich uvážení, zda uzavřou své ordinace. Ze strany města nebude poliklinika uzavřena z důvodu zajištění základní péče pro klienty jednotlivých lékařů. Pro zlepšení zabezpečení ochrany bude zvýšena četnost úklidu v této poliklinice.

Jsme si vědomi toho, že nejohroženější skupinou jsou senioři a osoby, které mají zdravotní potíže. Pokud je Vám známo, že ve Vaší blízkosti je starší osoba, která potřebuje pomoc, prosíme o předání této informace na městský úřad.

Naléhavě Vás žádáme, o dodržování základních pravidel hygieny, omezení kontaktů s lidmi a zachování klidu. Zároveň Vás prosíme, o zachování vzájemného pochopení a slušnosti vůči lidem, kteří jsou v karanténě.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky města, facebook a mobilní rozhlas. O vývoji situace v našem městě a dalších opatřeních Vás budeme informovat.

Vážení občané, děkujeme za pochopení této nelehké situace, která je nejen v naší zemi, ale i po celém světě. Věříme, že společnými silami a rozumným přístupem to dokážeme zvládnout.


Ing. Jaroslava Martanová, starostka

Mgr. Zdeněk Kuncl, místostarosta

Aktuality

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SV“.

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 21.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ VÚP“.

29.6.2020

Rekonstrukce ulice Čelakovského vstoupí do další etapy

V úterý 28.4. byla zahájena rekonstrukce ulice Čelakovského. Původně byla stavba rozdělena do 2 etap, kdy by 2 etapa znamenala úplné uzavření této ulice na dlouhé 4 měsíce. V rámci kontrolních dnů jsme ihned začali projednávat možné varianty, jak co nejefektivněji se stavbou pokračovat tak, abychom zkrátili dobu úplné uzavírky.

26.6.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – „referent odboru dopravy – registr řidičů“.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 15.07.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REGISTR ŘIDIČŮ“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku